Skip to main content

Undervisningstilbud i bydelene

I tillegg til tilbudene under, tilbyr vi også noe musikkundervisning på skoler rundt om i kommunens bydeler. Dette kan variere noe fra år til år, så vi anbefaler å sende oss en epost.

Nordøya Piano

Pianoet er et veldig allsidig instrument. Du kan spille all slags musikk, fra klassisk til jazz, pop, viser og rock. Du kan spille alene og i lag med andre pianister på samme instrument, på to eller flere piano eller i lag med andre instrumenter eller sang. Pianoundervisningen foregår individuelt eller i grupper.

Undervisningssted: Hamna skole

Undervisningsdag: Onsdager

Alder:
Kulturskolen anbefaler å starte på piano i 7-8 års-alderen.

Samspilluker:
Elevene på vokal- og instrumentalopplæringen vil som del av sin undervisning ha 6 uker i skoleåret hvor undervisningsformen er samspilluker. Her stimuleres andre læringsmål som samspill, lytting og sosial samhandling. Undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte timer.

Samspill på Kulturskolen:
Kulturskolen har mange faste og prosjektbaserte ensembler elevene vil kunne få spille med. Ensemblene vil variere ut fra hvilke elever vi har, så her kan tilbudet være litt forskjellig fra år til år. Mulige ensembler er blant annet små kammerensembler, Pianoensemble, Windband, Storband, Rockeband og Musikalorkester. I tillegg kan elevene søke om Kammermusikk som er et ukentlig fast samspillstilbud (se dette). Pianister er dessuten ettertraktet som akkompagnatører, og har mulighet til å spille i lokale grupper og band, eller som solist i lag med ulike aktører.

Utstyr:
Eleven trenger å ha et instrument hjemme til å øve på. Som instrument anbefaler vi akustisk piano, men det er greit med et el-piano med veide tangenter i de første to-tre årene.

Meld på