Skip to main content

Kulturskolens kulturforum

Tromsø kulturskoles kulturforum er en forening for alle som har interesse for kulturarbeidet ved Tromsø kulturskole.

Formål:
Tromsø kulturskoles kulturforum har som hovedoppgaver

  • Å fremme og bidra til å utvikle alt kulturarbeid som skjer på skolens kulturarena, både i skoletiden og på fritiden
  • Instrumenter og utstyr som er kjøpt inn av aktivitetsgrupper i kulturforumet, er å regne som aktivitetsgruppene og kulturforumets eiendeler sammen. Dette sikrer at ikke instrumenter/utstyr blir stående ubrukt dersom aktivitetsgrupper legges ned. Da tilfaller instrumenter/utstyr forumet.
  • Å koordinere aktivitetene, samordne ressursene og ivareta lokaler og materiell til kulturaktivitet
  • Å bidra til økt interesse for kunst og kultur blant skolens elever og i lokalmiljøet ellers