Skip to the content

Oppdatert info vedr. Kulturskolen Tromsø kommune

Kulturskolen Tromsø kommune ble sammen med resten av landets skoler den 12.3. fysisk stengt for undervisning til over påske som et forebyggende tiltak for å forhindre smitte av korona-viruset. All utøvende virksomhet i regi av Kulturskolen er også avlyst inntil videre.

Vi vil i løpet av uke 12 ta kontakt med alle elever med tanke på hvordan vi kan følge opp undervisningen fremover til tross for den rådende situasjonen, og så har vi som mål at vi i løpet av uke 13 kan ta opp store deler av undervisningen ved bruk av nye undervsiningsformer.

I henhold til Kulturskolens vilkår § 8-1 kan manglende undervisning som følge av streik, lockout eller force majeure ikke utløse noen refusjon.

Vi vil fortsatt vurderer situasjonen, og legge ut ny informasjon fortløpende.

 

25. mars 2020 kl. 9:45

Updated information the city council of Tromsø. 

The performing arts school in Tromsø joined the rest of the country's schools on 12.march and physically closed its doors for all teaching until the Easter holiday is over. This is a preventive measure to prevent the transmission of the corona virus. All performing activities under the schools direction have also been cancelled for the time being.

During week 12, we will contact all students with a view to how we can follow up the teaching in the future despite the prevailing situation, and then we aim to during the course of week 13 take up large parts of the teaching at the use of new teaching platforms.

In accordance with Section 8-1 of the Schools rules and regulations, failure to teach as a result of strike, lockout or force majeure cannot trigger any reimbursement.

We will continue to evaluate the situation and publish new information continuously.

Mars 25th 9:45

Vår youtube-kanal for undervisning

Vi har som andre skoler vært nødt til å ta i bruk nye undervisningsformer for våre mange elever. Bl.a har vi tatt i bruk denne YouTube-kanalen for å laste opp og dele videoer fra våre lærere. Her skal man etter hvert kunne finne spillelister som er sortert etter hvilke(t) fag eleven går på. 

F.eks innhold som danserne Hanna og Jamie viser til høyre (evt. under)

Her er link til Youtube-kanalern vår

Søk plass på våre avdelinger

Vi har enkelte ledige plasser
Kommende konserter og aktiviteter

Unge talenter Nord avslutningskonsert

10-05-2020 Fra 13.00 til 14.00

Samisk samspill

Velkommen til samisk samspill.
Tilbudet er et samspilltilbud med samisk fokus
Ukentlig samspill med fokus på samisk musikk i en moderne setting. Dette vil foregå som gruppeundervisning ledet av Herborg Rundberg. Hun vil stå for arrangeringen av musikken som blir spesialtilpasset elevene og instrumentene de spiller, og hvordan de synger og joiker. Elevene vil kunne påvirke det musikalske innholdet gjennom å prøve seg på komponering og improvisasjon! Det kan også hentes inn elementer fra den kvenske musikktradisjonen i dette opplegget.
Startalder: skolealder
Gruppene blir satt sammen i aldersbestemte grupper.
Besetning: alle instrumenter inkludert sang

Sitater

Musikk fra livets begynnelse:
"Noe av det beste var å få et visst repertoar man kan ta av når ungen sitter på armen og hyler"

Fra fornøyd arrangør:
"Hei.
Tusen takk for fantastiske musikk innslag i går.
Virkelig flott! Skal garantert bruke dere flere ganger.

Hilsen Lisbeth"

Musikk fra livets begynnelse:
"God mentalhygiene for de voksne, godt å ha en meningsfull og tilpasset aktivitet å gå til i tiden med baby"