Skip to main content

Unge talenter Nord (UtN) er et tilbud til talentfulle ungdommer fra hele Nord-Norge i alderen 12 – 19 år. UtN skal gi interesserte musikkelever ekstra muligheter og utfordringer, og er for både rytmiske og klassiske unge musikere. 

UtN driftes i samarbeid mellom UiT Musikkonservatoriet og Kulturskolen. Programmet har to nivåer: UtN Unge musikere og UtNtutti. UtN Unge musikere er det høyeste nivået og drives av lærere fra Musikkonservatoriet, mens UtNtutti i hovedsak drives av lærere fra Kulturskolen.
Hvem er UtN for? 

UtN Unge musikere er for elever som

 • har høyt nivå på sitt instrument
 • har stor motivasjon og interesse for å utvikle seg
 • har stor øvekapasitet og ønsker å bruke mye tid på musikk
 • ønsker å kunne ta et reelt valg om videre musikkstudier

UtNtutti er for elever som

 • har godt nivå på sitt instrument
 • har stor motivasjon og interesse for å utvikle seg
 • har stor øvekapasitet og ønsker å bruke mye tid på musikk

Utntutti kan fungere som forberedelse til opptak på UtN Unge musikere.

Søker skal være elev på enten musikklinje på videregående skole, kulturskole eller få privat musikkundervisning, og søknad må skje i samråd med lærer/skole. For å få plass må søkeren gjennomføre prøvespill. Juryen vurderer om søkeren tilbys plass i UtN Unge musikere eller UtNtutti.
Hva foregår på UtN?

UtN har 7-8 obligatoriske samlingshelger hvert skoleår. I hovedsak går undervisningen lørdag ca kl. 9 – 16 og søndag ca. kl. 9 – 14, men noe undervisning legges også til fredag. I samlingshelgene får du:

UtN Unge musikere:

 • Spesialisert opplæring i det du brenner mest for, tilrettelagt av konservatoriets lærere
 • To individuelle spilletimer med konservatoriets lærere hver samlingshelg
 • Kammermusikk/band/ensembler med elever og studenter på høyt nivå
 • Mye konserterfaring, mulighet for solistoppdrag med orkester
 • Akkompagnementstimer hver samlingshelg
 • Mesterklasser, seminarer og prosjekter med nasjonalt og internasjonalt anerkjente
  utøvere
 • Temasamlinger
 • Nivåinndelt teoriundervisning
 • Sosialt samvær

UtNtutti:

 • Kammermusikk og ensembler tilpassa hver elev
 • Mesterklasser, seminarer og prosjekter med nasjonalt og internasjonalt anerkjente
  utøvere
 • Temasamlinger
 • Konserter hver samlingshelg
 • Nivåinndelt teoriundervisning
 • Sosialt samvær 
Hva koster UtN? 
UtNs helgesamlinger er gratis, men man betaler som vanlig for instrumentalundervisning/kammermusikk i sin lokale kulturskole el.l. 
Elever som har store reiseutgifter får dekket reiseutgifter og overnatting på Kulturskolen med fradrag av en egenandel på kr. 500 per helg.

Søknad og prøvespill

Søknadsfrist er 15. mars hvert år.
Her er søknadsskjema
Prøvespill gjøres digitalt, ved at søkeren sender inn et opptak med 5 - 10 minutter av et selvvalgt program, sammen med en motivasjonsvideo.

 

Kontakt
Lars Lien, koordinator UtN Unge musikere lars.lien@uit.no
Berit Fonnes, koordinator UtN tutti berit.fonnes@tromso.kommune.no