Skip to main content

Priser

Vi gjør oppmerksom på at elevbetalinger faktureres to ganger årlig og er knyttet til kommunes purring- og inkassosystem. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som foresatt 1. 
Kontingenten fastsettes av kommunestyret og reguleres i forbindelse med nytt budsjettår.

Alle kommunale avgifter finner du her:

www.tromso.kommune.no/priser