Skip to main content

Ofte stilte spørsmål

Her finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål knyttet til våre tilbud, søknadsprosess, SpeedAdmin, elevbetaling og utmelding. 

For mer utfyllende informasjon kan du lese Kulturskolens vedtekter.

Dersom du ikke finner svar på spørsmålet ditt her er du velkommen til å kontakte oss på kulturskolen@tromso.kommune.no.

Trykk på spørsmålene under, så kommer svaret opp ↓

Speedadmin er et nettsted/app hvor vi administrerer våre elever og undervisningen. Det er viktig at dette blir tatt i bruk av våre elever/foresatte, for her vil dere finne all informasjon som vedrører forholdet til Kulturskolen.

Her kan du:
  • Se hvilket fag du har
  • Se hvem som er din(e) lærer(e)
  • Se hvor undervisninga er
  • Se timeplanen din
  • Se informasjon om endringer i timeplanen
  • Se/endre kontaktinformasjonen som Kulturskolen har om deg
  • Se/endre kontaktinformasjonen som Kulturskolen har om foresatt (Betaler)
  • Se og delta i Forum som finns for ditt fag, dine grupper eller dine ensembler
  • Endre passord i Speedadmin
  • Du skal også melde deg ut fra Kulturskolen via Speedadmin

For å gjøre dette må du logge deg inn på Speedadmin. Det kan du gjøre øverst til høyre på sida vår: www.kulturskolentromso.no. Klikk på Logg inn.

Elevens brukernavn er fødselsdatoen. ddmmåå

Elevens passord er tilsendt på epost i vår fra Kulturskolen. Søk etter den i innboksen din (eller søppelpost). Om du ikke finner den kan du sende oss en epost.

For å logge inn på Speedadmin kan du gå via vår hjemmeside. Øverst til høyre på siden: www.kulturskolentromso.no. Klikk på Logg inn.

Om du har registrert riktig fødselsnummer, kan du logge inn via ID-porten.

Om du har glemt passordet til din bruker, kan du be om å få tilsendt nytt passord på innloggingssiden ved å klikke på "glemt passord". Skriv inn din e-postadresse og få tilsendt nytt passord via e-post (husk å sjekk spam-filter om du ikke har mottatt en e-post  innen kort tid). 

Du kan også sende oss en epost.

Herfinner du en oversikt over fag med ledige plasser. Vi forsøker å holde listen oppdatert til enhver tid, men vi kan dessverre ikke garantere at den alltid er 100% korrekt siden vi har inntak gjennom hele skoleåret. Listen gir en pekepinn på hvor det er ingen eller korte ventelister.  

Vi gjør også oppmerksom på at på enkelte fag som er delt inn i aldersbestemte grupper kan det være fullt på noen årstrinn mens andre har ledige plasser. Det gjelder for eksempel ballett, barnedans og enkelte sirkusgrupper. 

De enkelte avdelingene har ulike praksis rundt prøvetimer. Ta kontakt med administrasjonen på kulturskolen@tromso.kommune.no ettersom vi har mulighet til å gjøre en skjønnsmessig vurdering. 

Vi vil også gjøre oppmerksom på at Kulturskolen har åpen dag i løpet av vårsemesteret hvert år for de som ønsker å prøve skolens fagtilbud. Mer informasjon om dette vil bli annonsert på Kulturskolens hjemmeside.

Kulturskolen har til hensikt å gi opplæring til alle interesserte barn og unge under 25 år. Skolen kan deretter gi interesserte voksne tilbud om elevplass dersom det er ledig kapasitet på ønsket instrumentalundervisning. Oversikt over ledige plasser finner man under fanen "ledige plasser"

Kulturskolen tilbyr også undervisning til voksne i enkelte fag, se oversikt her. Gjør oppmerksom på at keramikkverksted for voksne har lang venteliste. 

Elevbetaling vil først bli fakturert etter at eleven har fått tilbud om plass, og faktureres to ganger årlig, henholdsvis september og februar. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som betaler.

Kontingenten fastsettes av kommunestyret og reguleres i forbindelse med nytt budsjettår.

Se egen oversikt over kulturskolens priser her. Merk at prisene som er oppgitt gjelder per år, og semesteravgiften vil derfor være halvparten av oppgitt beløp.

Kulturskolen prioriterer i hovedsak utleie til skolens elever, men det er mulighet for andre å leie et instrument dersom vi har et tilgjengelig. 

Du finner mer informasjon om instrumentleie i kulturskolens vedtekter.

Det varierer hvor lange ventelistene er på de ulike fagene, men i hovedsak er det lengst venteliste på rytmiske musikkfag, visuelle kunstfag og enkelte teaterfag.

Vi anbefaler dere likevel å melde dere på venteliste til ønsket fag slik at dere får et tilbud så snart det blir ledig plass.

Kulturskolen har inntak på de fleste fag gjennom hele året så lenge det er ledig plass på faget/gruppen. Det er stort sett kun teaterfag og enkelte dansefag som ikke har inntak etter jul på grunn av forestillinger som er under produksjon.  

Dere vil få tilsendt et tilbudsbrev på epostog varsel på SMS dersom det er ledig plass på faget. Husk å sjekke søppelposten jevnlig dersom e-posten havner der. 

Det er ingen begrensninger på antall fag, men vi gjør oppmerksom på vedtektene våre hvor vi i hovedsak prioriterer søkere som ikke allerede har et tilbud ved Kulturskolen.

Målsettingen er at flest mulig skal få et kulturskoletilbud. Her kan du lese mer om Kulturskolens vedtekter. 

Alle registrerte elever som ønsker å videreføre sin elevplass og ventelisteplass til påfølgende skoleår må re-registrere denne innen 1. mai hvert år. Re-registrering gjøres i SpeedAdmin.

Elever som ikke re-registrerer seg vil ikke bli videreført som elev påfølgende skoleår.

Kulturskolen sender en påminning om re-registrering før 1. mai hvert år til oppgitte e-postadresser i SpeedAdmin.

Det gis kontingentreduksjon ved tap av undervisning innenfor samme disiplin ut over to ganger per. semester dersom dette skyldes mangel på vikar. Slik refusjon gis ved endt semester.

Semesteravgiften faktureres i september og februar. Det betyr at dere må betale faktura for semesteravgift innen frist for å unngå å påløpende gebyrer, så vil dere få refundert antall avlyste undervisningstimer i slutten av hvert semester når vi vet det totale omfanget av avlyste timer.

Elevplasser ved Kulturskolen er personlige og kan dessverre ikke brukes av andre enn den innmeldte eleven.  

Utmelding/takke nei til plass gjøres gjennom SpeedAdmin som er skolens elevadministrative system, og innenfor fristene 1. mai for høstsemesteret eller 1. desember for vårsemesteret. Når utmelding er registrert vil dere motta bekreftelse i egen e-post.  

Klikk her for å se en video som viser hvordan du avslutter elevplassen.

Dersom du ikke mottar bekreftelse på e-post innen kort tid så betyr det at utmeldingen ikke er blitt registrert i vårt system. Da må du sende oss en e-post så snart som mulig slik at vi kan hjelpe deg med å registrere utmeldingen innenfor fristen.

Elever som melder seg ut må gjøre dette innenfor gitte frister som er 1. mai for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret. 

Utmelding etter frist fører dessverre til krav om betaling av semesteravgiften for neste semester. Utmelding underveis i semesteret bidrar dessverre ikke til refusjon av semesteravgift. 

For elever under 18 år må foresatt logge inn på sin foresatt-profil for å få tilgang til utmelding. Send oss en e-post om du mangler brukernavn.

Permisjon innvilges kun ved langvarig sykdom. Det må fremvises legeerklæring som dokumentasjon for fritak for betaling av semesteravgift. Legeerklæring kan sendes til oss på en trygg måte gjennom eDialog: https://min.kommune.no/s/seav eller per post til Kulturskolen, Tromsø kommune, Krognessvegen 33, 9006 Tromsø. Det også mulig å komme innom skolen i åpningstidene 09:00-15:00 mandag-fredag. 

Elever som skal være borte midlertidig og innenfor 24 måneder må melde seg ut av faget innenfor fristene 1. desember for vårsemester og 1. mai for høstsemester, for så å søke fortrinn gjennom ny søknad.  

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan garantere umiddelbar oppstart når eleven er tilbake igjen, da det kommer an på om det er ledig plass på faget/gruppen. Men eleven vil stå øverst på ventelisten og får tilbud om plass så snart det er mulig.  

Her finner du kart over alle undervisningsrom i Krognessvegen.
(Klikk på b1, 1 og 2 nede til venstre for å velge etasje)