Skip to main content

Ofte stilte spørsmål

Trykk på spørsmålet, så kommer svaret opp

Speedadmin er et nettsted hvor vi administrerer alle våre elever og vår undervisning. Det er viktig at dette blir tatt i bruk av våre elever/foresatte, for her vil dere finne all informasjon som vedrører forholdet til Kulturskolen.

Her kan du:
  • Se hvilket fag du har
  • Se hvem som er din(e) lærer(e)
  • Se hvor undervisninga er
  • Se timeplanen din
  • Se informasjon om endringer i timeplanen
  • Se/endre kontaktinformasjonen som Kulturskolen har om deg
  • Se/endre kontaktinformasjonen som Kulturskolen har om foresatt (Betaler)
  • Se og delta i Forum som finns for ditt fag, dine grupper eller dine ensembler
  • Endre passord i Speedadmin
  • Du skal også melde deg ut fra Kulturskolen via Speedadmin

For å gjøre dette må du logge deg inn på Speedadmin. Det kan du gjøre øverst til høyre på sida vår: www.kulturskolentromso.no. Klikk på Logg inn.

Elevens brukernavn er fødselsdatoen. ddmmåå

Elevens passord er tilsendt på epost i vår fra Kulturskolen. Søk etter den i innboksen din (eller søppelpost). Om du ikke finner den kan du sende oss en epost.

Her finner du en oversikt over fag med ledige plasser. Vi forsøker å holde listen oppdatert til enhver tid, men avvik kan forekomme. Videre gjør vi oppmerksom på at enkelte fag er delt inn i aldersbestemte grupper hvor det være fullt på noen årstrinn mens andre har ledige plasser.

Kulturskolen praktiserer dessverre ikke med prøvetimer, men vi anbefaler uansett å ta kontakt med administrasjonen på kulturskolen@tromso.kommune.no ettersom vi har mulighet til å gjøre en skjønnsmessig vurdering. 

Vi vil også gjøre oppmerksom på at Kulturskolen har åpen dag i løpet av vårsemesteret hvert år for de som ønsker å prøve skolens fagtilbud. Mer informasjon om dette vil bli annonsert på Kulturskolens hjemmeside.

Kontingenten fastsettes av kommunestyret og reguleres i forbindelse med nytt budsjettår.

Alle kommunale avgifter finner du på www.tromso.kommune.no/priser

 

Det varierer hvor lange ventelistene er på de ulike fagene, men i hovedsak er det lengst venteliste på rytmiske musikkfag, visuelle kunstfagene og enkelte teaterfag.

Vi anbefaler dere likevel å melde dere på venteliste til ønsket fag slik at dere får et tilbud så snart det blir ledig plass.

Kulturskolen har kontinuerlig opptak på de fleste fag hele året så lenge det finnes ledige plasser. Det er stort sett kun teaterfag og enkelte dansefag som ikke har inntak etter høstsemesteret er over. 

Dere vil få tilsendt et tilbudsbrev på epost dersom det er ledig plass på faget. NB: Sjekk også søppelposten jevnlig dersom e-posten havner der.

Det er ingen begrensninger på antall fag, men vi gjør oppmerksom på vedtektene våre hvor vi i hovedsak prioriterer søkere som ikke allerede har et tilbud ved Kulturskolen.

Målsettingen er at flest mulig skal få et kulturskoletilbud. Her kan du lese mer om Kulturskolens vedtekter. 

Alle registrerte elever som ønsker å videreføre sin elevplass og ventelisteplass til påfølgende skoleår må re-registrere denne innen 1. mai hvert år. Re-registrering gjøres i SpeedAdmin.

Elever som ikke re-registrerer seg vil ikke bli videreført som elev påfølgende skoleår.

Kulturskolen sender en påminning om re-registrering før 1. mai hvert år til oppgitte e-postadresser i SpeedAdmin.

Kulturskolen prioriterer i hovedsak utleie til skolens elever, men det er mulighet for andre å leie et instrument dersom vi har et tilgjengelig. 

Du finner mer informasjon om instrumentleie i Kulturskolens vedtekter.

Elevplasser ved Kulturskolen er personlige og kan dessverre ikke benyttes av andre enn den innmeldte elev som tilbudet gjelder. 

Utmelding/takke nei til plass må gjøres gjennom SpeedAdmin som er skolens elevadministrative system. Dere vil da motta bekreftelse for utmelding i egen e-post.  

Elever som melder seg ut må gjøre dette innenfor gitte frister som er 1. mai for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret. 

Oversittelse av frist fører til krav om betaling av semesteravgift. Utmelding underveis i semesteret bidrar ikke til refusjon av semesteravgift. 

Permisjon innvilges kun ved langvarig sykdom.

Det må fremvises legeerklæring som dokumentasjon for fritak for betaling av semesteravgift. Legeerklæring må sendes per post til Kulturskolen, Tromsø kommune, Krognessveien 33, 9006 Tromsø eller via e-post som passordbeskyttet fil til kulturskolen@tromso.kommune.no. 

Kulturskolen har til hensikt å gi opplæring til alle interesserte barn og unge under 25 år. Skolen kan deretter gi interesserte voksne tilbud om elevplass.

Kulturskolen tilbyr også undervisning til voksne i enkelte fag, herunder voksenballet og keramikkverksted for voksne. Gjør oppmerksom på at sistnevnte har lang venteliste.