Skip to the content
Menu

Søk opptak

Vi ønsker alle nordnorske musikkelever med sterk interesse for musikk og godt nivå på sitt instrument velkommen til å søke talentprogrammet Unge talenter Nord.

Unge talenter Nord (UtN) er et samarbeid mellom Musikkonservatoriet, UiT, og Kulturskolen, Tromsø kommune, og en felles videreføring av Unge Musikere-programmet og Kulturskolens fordypningsprogram. Programmet er for elever fra hele Nord-Norge.

For skoleåret 2021/2022 gjelder følgende:
Søknadsfrist er 15. mars, og opptaksprøve gjennomføres 9. og 10. april 2021 i Tromsø.
Søk plass her:

https://notromso.speedadmin.dk/tilmelding#/Course/392