Skip to main content

Informasjon om SKUG og DUG

SKUG-senteret er et ressurssenter for spesielt tilpasset musikkundervisning.
Ved å ta i bruk en kombinasjon av datateknologi, tilgjengelighetsteknologi (for eksempel brytere) og musikkteknologi er det ingen grenser for hvem som kan få undervisning ved SKUG-senteret. Elevene har enkelttimer, spiller i band eller grupper og deltar på kulturskolens samspill og konserter.

Elevene på SKUG-senteret er mellom 3 og 55 år. Det finnes ingen aldersbegrensninger, men vi prøver så langt det er mulig å sette sammen grupper av elever som vi tror kan fungere bra sammen og inspirere hverandre.

SKUG-senteret har i dag:

  • ca. 25 elever som får ukentlig undervisning,
  • samarbeid med Universitetet i Tromsø,
  • praksisplass i samarbeid med NAV,
  • 2 tilrettelagte arbeidsplasser for arbeidstakere med omfattende funksjonsnedsettelser,
  • ulike prosjekter i barnehager og skoler i Tromsø Kommune.
  • SKUG-senteret samarbeider med fagmiljø i Irland, England, Nederland, Skottland og Finland, og er en del av et forskernettverk ved universitetet i Huddersfield der det deles og utvikles ny kunnskap innen fagfeltet tilpasset musikkteknologi.

SKUG-senteret ønsker å bruke sin spesialkompetanse for å videreutvikle flere muligheter for å skape et inkluderende musikkmiljø i Tromsø. Målet er at alle som ønsker å lære å spille skal få muligheten uavhengig av funksjonsnedsettelser. 

Siden prosjekt-start i 2003 og åpningen av SKUG-senteret i 2007 har det blitt utviklet en spesial-kompetanse som er på topp med det beste i verden, og unikt i norsk sammenheng. Du kan lese mer i dette informasjonsheftet (information leaflet also available in English) samt en artikkel fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Søk plass på SKUG her

DUG (dans uten grenser) er tilknyttet SKUG-senteret og danseavdelingen ved Kulturskolen.
Gjennom tilpasset og tilrettelagt undervisning, basert på bevegelse og improvisasjon er det ingen grenser for hvem som kan få undervisning i dans.
Med kreative og åpne øvelser utforskes bevegelse og dans på en variert og spennende måte. Øvelsene utforskes i grupper og/eller individuelt. Uansett bevegelses utfordringer du har, kan vi tilrettelegge timen for deg. Målet er at alle som ønsker å lære å danse skal få muligheten gjennom et inkluderende og tilrettelagt tilbud.
 
Alder:
Tilbudet er for alle elever fra ca. 12 år og oppover til voksne. Vi håper å utvide tilbudet til de yngre elever etter hvert.

Undervisningssted: 
Kulturskolen, Krognessvegen 33, 9006 Tromsø

Forestillinger:
Kulturskolens mangfold innenfor danse- og musikkundervisning gir gode muligheter for spennende prosjekter og forestillinger for elevene på DUG.

Søk plass på DUG her

Kontaktinformasjon SKUG og DUG

Einar Berg-Olsen

SKUG

Elin Skogdal

SKUG

Ingeborg Tågå Grytås

DUG