Skip to main content

Inkluderende praksis

To av lærerne ved SKUG-senteret, Einar Berg-Olsen og Elin Skogdal, har skrevet et kapittel i boka Inkluderende praksis. Dette kapittelet handler om arbeidet som er gjort ved SKUG-senteret og de mulighetene utviklingsarbeid som er gjort ved Tromsø Kulturskole har skapt. 

Det var boklansering i Oslo 6. mail 2014, og boka kan også kjøpes her: http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/profilering%7C%7Caktuelle-boker%7C%7Cden-gode-inkluderende-praksis.html