Skip to main content

Kulturskolen, Tromsø kommune er et kommunalt opplæringssenter og ble startet i 1968. Skolen har i dag fem avdelinger: Musikkdansteater, sirkus og visuell kunst, samt tverrfaglige tilbud og tilbud i eget SKUG-senter. De ulike avdelingene arbeider gjennom skoleåret med store og små prosjekter som musikaler, danse-, teater-, og sirkusforestillinger, rytmiske verksted, utstillinger og konserter. 

Kulturskolens hovedadministrasjon er i lokalisert i samme bygg som fagtilbudene dans og musikk i Krognessvegen. Administrasjon og fagtilbud innen visuell kunst ligger i Strandveien, sirkus ligger i Alfred Hansens veg i Tromsdalen, og Teaterhuset Rådstua i sentrum huser vårt teatertilbud. Kulturskolen tilbyr også undervisning i ulike bydeler og har kulturskoletilbud i distriktene. Sammen med DKS administrerer Kulturskolen fagtilbudene for DKS innen musikk og visuell kunst.  

Kulturskolen ser det som verdifullt at både voksne og barn deltar i våre aktiviteter.  Hovedmålgruppen hos Kulturskolen er barn og unge mellom 0 - 25 år, men skolen tilbyr også undervisning for voksne elever.