Skip to main content

Teater Grunnleggende Kulta

Teater Grunnleggende er teatertrening med fokus på den unge skuespillerens arbeide med kropp og stemme. Det legges vekt på å utvikle samspill, tilhørighet og tro på seg selv som et skapende menneske.
Den ukentlige undervisninga tar utgangspunkt i øvelser i konsentrasjon, tilstedeværelse, improvisasjon, fysikalitet, stemmeteknikk og samarbeid. Undervisninga legges opp etter elevens alder og nivå. Elevene oppfordres til å utforske sitt eget, personlige uttrykk og fortellermåter. Kreativ utforskning av tema og tekst står sentralt, og legger grunnlaget for å skape sceniske situasjoner og forestillinger.

Alder:
2. - 4. klassetrinn (ca. 7-10 år)
(Yngre elever anbefales Kulturmiks eller sirkus og teaterlek. Fra ca. 5. klassetrinn kan eleven velge mellom ulike retninger innen teaterfaget: Improteater, Revyproduksjon og Teaterproduksjon)

Undervisningssteder
Vi underviser ved Kulta i Alfred Hansens veg 26.

Samspill/samarbeidsprosjekter/forestillinger
Elevene vil som del av sin undervisning kunne delta i samproduksjoner med andre teatergrupper og fagfelt i Kulturskolen. Undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte timer.

Meld på