Skip to main content

Kulta Mini Teater

Teater fra 8-9 år

Les mer om tilbudet på www.kulta.no

Treningene vil fokusere på progressjonistisk pedagogikk, hvor læring gjennom handling er grunnlaget for utviklingen av teaterfaget hos barna. Den tar utgangspunkt i barnets aldersbestemte utvikling og vilje til å lære. Vi fokuserer på å utvikle ferdigheter i kommunikasjon og spontanitet ut i fra ulike øvelser som involverer bruk av ord, tekst, bevegelse og uttrykkende kroppsspråk (gesture) – på en kreativ og teatralsk måte. Det handler ikke om å lære seg en rolle, men om å bruke teater som et verktøy for å leke, bygge kollektivitet og relasjoner med seg selv og andre, samt overvinne glede og frykt for fiasko – som er et svært viktige aspekt i utviklingen av personlighet og det å lage/spille teater. 
Meld på