Skip to the content

Musikktilbud

Musikk fra livets begynnelse

"Musikk fra livets begynnelse" er vår musikkgruppe for de aller minste. Her synger vi sammen, utforsker rytme og klang med enkle instrumenter, beveger oss til musikk og har det fint musikalsk og sosialt. Å synge for barnet er godt for tilknytning og trygghet, og for å stimulere musikalitet og språk. På musikk fra livets begynnelse tar vi med oss skatter fra kulturarven, samtidig som vi bringer inn ny musikk fra egen og andre kulturer.

Våren 2021 har vi grunnet situasjonen med Covid-19 kun 6 deltakere per gruppe for å sikre god avstand. Vi vil avholde 2 kurs denne våren, hvert á 8 uker. Det er mulig å delta på kun et av disse, eller å fortsette gjennom hele semesteret.

Tdspunkt:
Første kurs starter Torsdag 28.januar kl.12.00. Kurset avsluttes før påske.
Andre kurs starter Torsdag 8.april kl.12.00. Kurset avsluttes 3.juni

Alder:
Anbefalt alder ved kursets oppstart er ca 3 mnd (min) - 10 mnd (maks) dette er for at barna skal få et best mulig utbytte, og at vi ønsker en noenlunde jevn aldersgruppe å jobbe med for å kunne tilpasse musikkaktivitetene best mulig. Avhengig av hvordan gruppas sammensetning ser ut til å bli for hver nye gruppe kan det likevel gjøres unntak, så ta kontakt dersom du er usikker på om barnet er for ungt eller gammelt til å være med!

Undervisningssteder:

Kulturskolens lokaler på Sør-Tromsøya

Pris:
Pris per kurs er halv semesteravgift: 1193,50. 

Påmeld