Skip to the content

Musikktilbud

Musikk fra livets begynnelse

Er du hjemme med baby? Start uka på Kulturskolen med Musikk fra livets begynnelse! Kulturskolen har musikkgruppe for babyer med foreldre i alderen 3 mnd til halvannet år mandager fra 11.00-11.55. Her synger vi sammen, utforsker rytme og klang med enkle instrumenter, beveger oss til musikk og har det fint musikalsk og sosialt. Å synge for barnet er godt for tilknytning og trygghet, for å stimulere musikalitet og språk. På musikk fra livets begynnelse tar vi ansvar for å videreføre kulturarven, samtidig som vi bringer inn ny musikk fra egen og andre kulturer. Etter timen er det tid og plass til å bli igjen og leke og prate en stund, ta gjerne med matpakke så sørger vi for te/kaffe.

Alder:
Anbefalt alder ved kursets oppstart er ca 3 mnd (min) - 8 mnd (maks) dette er for at barna skal få et best mulig utbytte, og at vi ønsker en noenlunde jevn aldersgruppe å jobbe med for å kunne tilpasse musikkaktivitetene best mulig. Avhengig av hvordan gruppas sammensetning ser ut til å bli for hver nye gruppe kan det likevel gjøres unntak, så ta kontakt dersom du er usikker på om barnet er for ungt eller gammelt til å være med!

Undervisningssteder:
Vi underviser i Kulturskolens lokaler i Krognessveien 33. Rom 066

Tdspunkt:
Mandag kl 11:00 - 11:55

Oppstart vår 2020
Mandag 3. februar

Pris:
1 200,-

Påmeld