Skip to main content

Gruppeundervisning

Vi tilbyr også nybegynneropplæring i pedagogiske grupper (gruppeundervisning), som et alternativ til den tradisjonelle 1-1 undervisningen. Opplæring i grupper skiller seg ikke kvalitativt ifra 1-1 undervisning, men betoner andre kvaliteter ved opplæringen og vil for mange elever passe bedre enn 1-1 timer.

I gruppeundervisning kan læreren skape et læringsmiljø, hvor god læring skjer i et sosialt samspill innad i gruppen. Elevene vil lære fra læreren, de vil lære fra hverandre og læreren vil lære fra elevene. Dette gir hver lærer og elev større og flere muligheter til å utvikle seg, da mange flere aspekter av læringsstoffet blir belyst. Gjennom å lære seg å spille et instrument opplever alle ulike utfordringer underveis, og elevene vil dermed bli introdusert for mange ulike løsninger på samme utfordringer.

Læringssituasjonen i gruppeundervisning vil være mer realistisk enn en 1-1 situasjon vil være, da samspill med andre og god gruppedynamikk er underliggende i all musikk-utøving, og en 1-1 situasjon er dermed ikke en normalsituasjon for musikkutøving. Læringssituasjonen vil være tidvis asymmetrisk mellom personene i gruppen. En asymmetrisk læringssituasjon vil være med på å utvikle forståelse, tålmodighet, trygghet og mestringsfølelse hos alle i gruppen.

I en gruppe har også læreren mange flere muligheter for å ta i bruk og tilpasse ulike aktiviteter for at elevene skal tilegne seg stoffet bedre. Samspill og andre former hvor man tar i bruk kreativitet og medvirkning gjør at elevene kan være aktive på flere måter.

Gruppeundervisning består av minimum 3 elever, og undervisningen er minimum 45 minutter. Lærerne setter sammen grupper ut fra ulike forutsetninger, slik at ingen vil komme på en gruppe hvor man ikke vil kunne skape en god og trygg læringssituasjon for alle.