Skip to the content

Musikktilbud

Musikklek 1-3 år

Musikklek 1-3 år er en musikkgruppe der barn og foreldre kommer sammen på timen på Kulturskolen. Her kan dere lære nye sanger eller komme på noen dere har glemt og dere vil oppdage nye måter å bruke sanger og instrumenter på. Vi fokuserer mest på å synge sammen, gjøre bevegelsesaktiviteter, leker oss med rytme og tempo. Vi spiller på enkle instrumenter som egg, rytmepinner, klangstaver og trommer.

Musikkgruppen passer for alle. Atmosfæren er uformell, og det er ingen krav til prestasjon. Det legges vekt på det nære samspillet mellom voksne og barn. Gruppestørrelsen er begrenset, slik at hvert enkelt barn kan bli sett og hørt.

Tilbudet er varer et semester og har 15 undervisningsuker. Det er oppstart med nye grupper hver høst og hvert vår-semester.

Praktisk informasjon
Pris: kr. 2118,-
Sted: Krognessvegen 33, Rom 066
Tidspunkt: Torsdager kl. 16.30-17.25
Oppstartsdato: 03.09.20

Påmeld