Skip to the content
Menu

Musikktilbud

Band

Ukentlige timer i samspill i bandformat innenfor rytmiske sjangere som pop, rock, jazz og world.
Elevene blir delt inn i en bandbesetning der hvert instrument har sin egen selvstendige stemme, både som solist og bandmedlem.
Dette er et kjerneprogram for de som allerede går på instrumentalundervisning for piano, gitar, bass eller slagverk.
Musikkopplevelsen i fellesskap står sentralt,men det fokuseres også på progresjon og produkt.

Fra rammeplan for musikk:
"Ensemblespill er en viktig del av instrumental-/vokalopplæringa i alle faser. Større fellesensembler kan samle elever fra alle programmer og elever med opplæring i andre kunstfag. Dette kan gi tilgang til viktige sosiale erfaringer, felles musikkopplevelser, skape gode relasjoner og bidra til integrering av minoritetsspråklige elever."
Kulturskolerådets rammeplan for musikk

Undervisningssted:
Krognessvegen 33

Tidspunkt:
Mandager kl 18:45 - 19.45

Alder:
Fra mellomtrinnet og oppover.

Utstyr:
Søkeren må disponere eget instrument.

Krav til forkunnskaper:
Søkeren må allerede være elev på kulturskolen, og ha basisferdigheter på sitt instrument.


Meld på