Skip to the content
Menu

Musikktilbud

Kirkeorgel

Kirkeorgelet er et instrument som byr på svært varierte klangopplevelser, og det kan brukes til å framføre mange slags typer musikk. Mange forbinder kirkeorgelet med noe stort og mektig, men også det nære og sarte er en del av orgelets egenart.
Alder:

Kulturskolen anbefaler å starte på kirkeorgel i 12-årsalderen, gjerne etter å ha spilt piano først.

Undervisningssteder:
Vi underviser i Kulturskolens lokaler i Krognessveien 33. I tillegg kan det være aktuelt å undervise i lokale kirker.

Samspilluker:
Elevene på vokal- og instrumentalopplæringen vil som del av sin undervisning ha 6 uker i skoleåret hvor undervisningsformen er samspilluker. Her stimuleres andre læringsmål som samspill, lytting og sosial samhandling. Undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte timer.

Samspill på Kulturskolen:
Kulturskolen har mange faste og prosjektbaserte ensembler elevene vil kunne få spille med. Ensemblene vil variere ut fra hvilke elever vi har, så her kan tilbudet være litt forskjellig fra år til år.

Utstyr:
Vi anbefaler at eleven har et piano hjemme å øve på. I tillegg kan eleven få avtale om å øve i lokale kirker.

Meld på