Skip to the content
Menu

Musikktilbud

Obo

Obo er et treblåsinstrument som bruker dobbelt rørbad. Oboen ble til tidlig på 1600-tallet og er derfor et av de eldste instrumentene i treblåsfamilien. Obo er et viktig instrument i korps og symfoniorkester, og blir mye brukt i kammermusikk. Dessuten er det et flott soloinstrument. Det er ganske få som spiller obo, så kan du det blir du populær! Mange begynner å spille obo etter å ha begynt på et annet instrument, men man kan også begynne på obo som første instrument.

Alder:
Vi anbefaler startalder ved fylte 10 år, men det er mulig å begynne allerede som 8-åring.

Undervisningssteder:
Vi underviser i obo i Kulturskolens lokaler i Krognessveien 33. Kulturskolen underviser også ved en skole nært eleven dersom det er praktisk mulig for våre lærere. Det betyr at det må være flere elever i samme skolekrets, og undervisningsforholdene må være tilfredsstillende.

Samspilluker:
Elevene på vokal- og instrumentalopplæringen vil som del av sin undervisning ha 6 uker i skoleåret hvor undervisningsformen er samspilluker. Her stimuleres andre læringsmål som samspill, lytting og sosial samhandling. Undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte timer.

Samspill på Kulturskolen:
Kulturskolen har mange faste og prosjektbaserte ensembler elevene vil kunne få spille med. Ensemblene vil variere ut fra hvilke elever vi har, så her kan tilbudet være litt forskjellig fra år til år. Mulige ensembler er blant annet Windband, Juniorsymfoniorkester, Ungdomssymfoniorkester og Musikalorkester. I tillegg kan elevene søke om Kammermusikk som er et ukentlig fast samspillstilbud (se dette). Oboister har dessuten mulighet til å spille i lokale korps og orkestre, eller som solist i lag med ulike aktører.

Utstyr:
Det er mulig å leie obo på Kulturskolen.


Meld på