Skip to the content

Musikktilbud

Unge talenter Nord

Unge talenter Nord (UtN) er et tilbud til spesielt talentfulle ungdommer i alderen 12 –19 år fra hele Nord-Norge. UtN skal gi de aller fremste musikkelevene ekstra muligheter og utfordringer, og er for både rytmiske og klassiske unge musikere. 
UtN er en videreføring av UiT, Musikkonservatoriet, sitt Unge musikere og Kulturskolens fordypningsprogram, og driftes i samarbeid mellom UiT Musikkonservatoriet og Kulturskolen. Lærerkrefter hentes fra begge institusjonene.

Søker skal være elev på enten musikklinje på videregående skole, kulturskole eller få privat musikkundervisning, og søknad må skje i samråd med lærer/skole.
For å få plass må søkeren gjennomføre prøvespill, der en blir vurdert for inntak til enten UtNtutti eller UtNsolo, som er programmets to nivåer.

Hva foregår på UtN? Både UtNtutti og UtNsolo får undervisning 8 helger i året. I helgesamlingene inngår nivådelt gruppeundervisning i musikkteori og gehør, mesterklasser, interpretasjon, samspill, seminarer og konserter. UtN-elever skal ha ukentlig soloundervisning minimum 45 min. per uke med lærer på lokal (kultur)skole, samt akkompagnement og samspill. 
Elever som tas opp på UtNsolo får i tillegg 2 timer soloundervisning og en akkompagnementstime med lærere fra konservatoriet i forbindelse med helgesamlingene.

Hva koster UtN? UtNs helgesamlinger er gratis, men man betaler som vanlig for instrumentalundervisning/kammermusikk i sin lokale kulturskole el.l.
Elever som har store reiseutgifter får dekket reiseutgifter og overnatting med fradrag av en egenandel på kr. 500 per helg.

Hva kreves av deg? For å bli tatt inn i UtN-programmet må du ha:
  • Høyt utøvernivå på instrumentet. 
  • Gode forutsetninger for videre utvikling.
  • Motivasjon og tid til å prioritere UtN-samlinger og øving.
Alle samlinger er obligatoriske, og det gis kun permisjon ved obligatoriske skolearrangement, konfirmasjonsundervisning, sykdom, eller helt spesielle tilfeller. Har du ureglementert fravær mer enn to helger mister du plassen på UtN. 


Hvordan søke?  I tillegg til å melde deg på nederst på denne sida må du også fylle ut dette skjemaet!

Søknadsfrist er 15. mars.

Prøvespill for opptakt til skoleåret 2020/2021 blir avholdt ved Musikkonservatoriet i Tromsø fredag 17. og lørdag 18. april 2020, der søkeren framfører 5 - 10 minutter av et selvvalgt program.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål: 
Berit.Fonnes@tromso.kommune.no

Påmeld