Skip to the content
Menu

Musikktilbud

Ukulele

Ukulele er et strengeinstrument med fire strenger. Instrumentet er i utseende svært likt en gitar, men det er mindre og har en lysere tone. Det egner seg ypperlig som nybegynnerinstrument. Ukulele er et hendig instrument til allsidig bruk som passer inn i mange stilarter.

Alder:
Du kan begynne å spille ukulele fra du er 6 år, og om du ønsker det kan du etter hvert gå over på gitar.

Undervisningssteder:
Vi underviser i Kulturskolens lokaler i Krognessveien 33. Kulturskolen underviser også ved en skole nært eleven dersom det er praktisk mulig for våre lærere. Det betyr at det må være flere elever i samme skolekrets, og undervisningsforholdene må være tilfredsstillende.

Samspilluker:
Elevene på vokal- og instrumentalopplæringen vil som del av sin undervisning ha 6 uker i skoleåret hvor undervisningsformen er samspilluker. Her stimuleres andre læringsmål som samspill, lytting og sosial samhandling. Undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte timer.

Samspill på Kulturskolen:
Kulturskolen har mange faste og prosjektbaserte ensembler elevene vil kunne få spille med. Ensemblene vil variere ut fra hvilke elever vi har, så her kan tilbudet være litt forskjellig fra år til år. Ukulelespillere har dessuten mulighet til å spille i lokale band og ensembler, eller som solist i lag med ulike aktører.

Utstyr:
Det er mulig å leie ukulele på Kulturskolen inntil man bestemmer seg for å kjøpe instrument selv.

Meld på