Skip to the content

Musikktilbud

Kulturmiks, 4-7 år

Om Kulturmiks MINI
Undervisningen er delt opp i 3 perioder på 11 uker i løpet av et skoleår. Elevene rullerer mellom fagområdene dans, musikk og teater (er innom alle tre i løpet av et skoleår). Det er en lekbasert og pedagogisk tilnærming til fagområdet. Undervisningen er stasjons- og temabasert. På hvert fagområde er det en faglærer som har ansvaret for utarbeiding av undervisningsopplegg i henhold til ramme- og fagplaner. Hver gruppe har en gruppelærer som har hovedansvaret for oppfølging av elever og samarbeid mellom hjem-kulturskole. På undervisningen er det altså et tolærersystem.

Det er viktig med åpen dialog mellom foresatte og lærere. Et av målene er at elevene skal kunne være inne på undervisningen sammen med de andre på gruppa og lærerne, mens de foresatte venter utenfor undervisningsrommet. Foresatte som er med inn på undervisningsrommet skal være aktivt deltakende i undervisningen. I tillegg ønsker vi å skape en arena for vennskap, glede, lek og gi elevene den første smakebiten av det hvert fagområde kan by på.

Alder
Elever som er født i 2015 kan søke om plass i 2019

Undervisningssteder
Vi underviser i Kulturskolens lokaler i Krognessvegen 33. Dans med Jamie Bivard er i dansesal 2, Musikk med Tove Flæsen er på rom 106, og Teater med Cathrine Skjernes er på rom U-15.

Undervisningstid
Mandager eller tirsdager 16.45-17.30

Prosjektuker
MINI-elevene har et blikjent-prosjekt sammen med foreldre og barn i Telegrafbukta.

Samspill på Kulturskolen
MINI-elevene er ikke med på samspill utenfor Kulturmiks dette første undervisningsåret, men kan samarbeide på tvers av fagområder innenfor samme aldersgruppe. De kan også få besøk av eldre elever og/eller profesjonelle utøver i løpet av skoleåret.

Utstyr
Myke innesko, klær som barna kan være aktive i og en drikkeflaske med vann.

  

Om Kulturmiks MIDI
Undervisningen er delt opp i 3 perioder på 11 uker i løpet av et skoleår. Elevene rullerer mellom fagområdene dans, musikk og teater (er innom alle tre i løpet av et skoleår). Det er en lekbasert og pedagogisk tilnærming til fagområdet. Undervisningen er stasjons- og temabasert. På hvert fagområde er det en faglærer som har ansvaret for utarbeiding av undervisningsopplegg i henhold til ramme- og fagplaner. Hver gruppe har en gruppelærer som har hovedansvaret for oppfølging av elever og samarbeid mellom hjem-kulturskole. På undervisningen er det altså et tolærersystem.

Det er viktig med åpen dialog mellom foresatte og lærere. Et av målene er at elevene skal kunne være inne på undervisningen sammen med de andre på gruppa og lærerne, mens de foresatte venter utenfor undervisningsrommet. Foresatte som er med inn på undervisningsrommet skal være aktivt deltakende i undervisningen. I tillegg ønsker vi å skape en arena for vennskap, glede, lek og gi elevene den første smakebiten av det hvert fagområde kan by på. Tilbudet kan tas frittstående, altså man trenger ikke å ha deltatt på MINI for å gå på MIDI. Men det legges opp til en faglig progresjon og utvikling, slik at det skal være spennende, utfordrende og mestringsbasert både for de nye og de som har deltatt tidligere år.

Alder
Elever som er født i 2014 kan søke om plass i 2019

Undervisningssteder
Vi underviser i Kulturskolens lokaler i Krognessvegen 33. Dans med Jamie Bivard er i dansesal 2, Musikk med Tove Flæsen er på rom 106, og Teater med Cathrine Skjernes er på rom U-15.

Undervisningstid
Mandager eller tirsdager 17.45-18.30

Prosjektuker
MIDI-elevene har en lørdagskonsert i løpet av skoleåret. Disse konsertene kan finne sted i andre enn Kulturskolens lokaler.

Samspill på Kulturskolen
 MIDI-elevene er ikke med på samspill utenfor Kulturmiks dette undervisningsåret, men kan samarbeide på tvers av fagområder innenfor samme aldersgruppe, samarbeide med andre fag innenfor eldre eller yngre aldersgruppe. De kan også få besøk av eldre elever og/eller profesjonelle utøver i løpet av skoleåret.

Utstyr
Myke innesko, klær som barna kan være aktive i og en drikkeflaske med vann.

  

Om Kulturmiks MAXI
Undervisningen er delt opp flere prosjekter med ulik lengde og varighet i løpet av et skoleår. Elevene rullerer mellom fagområdene dans, musikk og teater (er innom alle tre i løpet av et skoleår, på ulike måter), men jobber mest tverrfaglig. Det er en lekbasert og pedagogisk tilnærming til fagområdene. På hvert fagområde er det en faglærer som har ansvaret for utarbeiding av undervisningsopplegg i henhold til ramme- og fagplaner. Hver gruppe har en gruppelærer som har hovedansvaret for oppfølging av elever og samarbeid mellom hjem-kulturskole. På undervisningen er det altså et tolærersystem. For MAXI-elevene vil alle lærerne utgjøre et fagteam som jobber med dem i grupper på tvers av alder, fagområde og gruppetilknytning.

Det er viktig med åpen dialog mellom foresatte og lærere, for at vi skal kunne tilrettelegge undervisningen på best mulig måte. Målene for dette undervisningsåret er å skape sammen med barna og la barna få være i samspill med både profesjonelle og andre aktører innenfor ulike områder i kunst- og kulturliv i nærmiljøet.

Alder
Elever som er født i 2011,2012 og 2013 kan søke om plass i 2019

Undervisningssteder
Vi underviser i Kulturskolens lokaler i Krognessvegen 33. Dans med Jamie Bivard er i dansesal 2, Musikk med Tove Flæsen er på rom 106, og Teater med Cathrine Skjernes er på rom U-15. Elever og foresatte holdes løpende oppdatert på hvor undervisningen skal være. Hovedrommet når vi jobber med gruppene samlet er dansesal 2

Undervisningstid
Mandager eller tirsdager 18.45-19.30

Prosjektuker
MAXI-elevene har flere visninger i løpet av skoleåret. Hvert prosjekt avsluttes med en visning. Disse visningene kan finne sted i andre enn Kulturskolens lokaler.

Samspill på Kulturskolen
MAXI-elevene er i samspill både innenfor og utenfor Kulturmiks dette undervisningsåret. De samarbeider ikke bare på tvers av fagområder innenfor samme aldersgruppe, men kan også samarbeide med andre fag innenfor eldre eller yngre aldersgruppe, og med profesjonelle kunstnere både innenfor og utenfor Kulturskolen. De kan i tillegg få flere besøk av eldre elever og/eller profesjonelle utøver i løpet av skoleåret.

Utstyr
Myke innesko, klær som barna kan være aktive i og en drikkeflaske med vann.

Pris
Her finner du våre priser

 


Påmeld