Skip to the content
Menu

SKUG

SKUG-senteret ved Kulturskolen, Tromsø kommune er et ressurssenter for spesielt tilpasset musikkundervisning.
Ved å ta i bruk en kombinasjon av datateknologitilgjengelighetsteknologi (for eksempel brytere) og musikkteknologi er det ingen grenser for hvem som kan få undervisning ved SKUG-senteret.

Siden prosjekt-start i 2003 og åpningen av SKUG-senteret i 2007 har det blitt utviklet en spesial-kompetanse som er på topp med det beste i Verden, og unikt i norsk sammenheng.

Du kan lese mer i dette informasjonsheftet - information leaflet also available in English.
Og her er en informativ artikkel fra NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

SKUG-senteret har i dag:

  • ca 25 elever som får ukentlig undervisning,

  • samarbeid med Universitetet i Tromsø,

  • praksisplass i samarbeid med NAV,

  • 2 tilrettelagte arbeidsplasser for arbeidstakere med omfattende funksjonsnedsettelser,

  • det har vært og blir gjennomført diverse prosjekter i barnehager og skoler i Tromsø Kommune.

  • SKUG-senteret samarbeider med fagmiljø i Irland, England, Nederland, Skottland og Finland, og er en del av et forskernettverk ved universitetet i Huddersfield der man deler og utvikler ny kunnskap innen fagfeltet tilpasset musikkteknologi.

SKUG-senteret ønsker å bruke sin spesialkompetanse for å videreutvikle flere muligheter for å skape et inkluderende musikkmiljø i Tromsø.

Elevene har enkelttimer, spiller i band eller grupper og deltar på kulturskolens samspill og konserter.

Målet er at alle som ønsker å lære å spille skal få muligheten uavhengig av funksjonsnedsettelser. 
Ved å bruke spesielt tilpasset musikkprogramvare som kan styres med bryterebevegelsessensorerkeyboardsspill-kontrollere eller iPad er det mulig for alle å lære å spille et instrument selvstendig

Elevene på SKUG-senteret er mellom 3 og 55 år. Det finnes ingen aldersbegrensninger, men vi prøver så langt det er mulig å sette sammen grupper av elever som vi tror kan fungere bra sammen og inspirere hverandre.