Skip to main content

SKUG

SKUG-senteret ved Kulturskolen, Tromsø kommune er et ressurssenter for spesielt tilpasset musikkundervisning. (Mer informasjon om SKUG her)
Ved å ta i bruk en kombinasjon av datateknologi, tilgjengelighetsteknologi (for eksempel brytere) og musikkteknologi er det ingen grenser for hvem som kan få undervisning ved SKUG-senteret.

Siden prosjekt-start i 2003 og åpningen av SKUG-senteret i 2007 har det blitt utviklet en spesial-kompetanse som er på topp med det beste i verden, og unikt i norsk sammenheng.

SKUG-senteret har i dag
  • ca 20 elever som får ukentlig undervisning,
  • lærer-ressurser selges til Universitetet i Tromsø,
  • praksisplass i samarbeid med NAV,
  • 2 tilrettelagte arbeidsplasser for arbeidstakere med omfattende funksjonsnedsettelser,
  • det har vært og blir gjennomført diverse prosjekter i barnehager og skoler i Tromsø Kommune.
SKUG-senteret er en del av et forskernettverk ved universitetet i Huddersfield der man deler og utvikler ny kunnskap innen fagfeltet tilpasset musikkteknologi. SKUG-senteret ønsker å bruke sin spesialkompetanse for å videreutvikle flere muligheter for å skape et inkluderende musikkmiljø i Tromsø.

Elevene har enkelttimer, spiller i band eller grupper og deltar på kulturskolens samspill og konserter. Målet er at alle som ønsker å lære å spille skal få muligheten uavhengig av funksjonsnedsettelser.

Ved å bruke spesielt tilpasset musikkprogramvare som kan styres med brytere, bevegelsessensorer, keyboards, spill-kontrollere eller iPad er det mulig for alle å lære å spille et instrument selvstendig.

Elevene på SKUG-senteret er mellom 3 og 55 år. Det finnes ingen aldersbegrensninger, men vi prøver så langt det er mulig å sette sammen grupper av elever som vi tror kan fungere bra sammen og inspirere hverandre.

Pris: 
Se egen oversikt over kulturskolens priser her. Merk at prisene som er oppgitt gjelder per år, og semesteravgiften vil derfor være halvparten av oppgitt beløp.

Elevbetaling vil først bli fakturert etter at eleven har fått tilbud om plass, og faktureres to ganger årlig, henholdsvis september og februar. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som betaler.
Meld på