Skip to main content

SKUG og DUG

SKUG-senteret ved Kulturskolen, Tromsø kommune er et ressurssenter for spesielt tilpasset musikkundervisning.
Ved å ta i bruk en kombinasjon av datateknologitilgjengelighetsteknologi (for eksempel brytere) og musikkteknologi er det ingen grenser for hvem som kan få undervisning ved SKUG-senteret.

Siden prosjekt-start i 2003 og åpningen av SKUG-senteret i 2007 har det blitt utviklet en spesial-kompetanse som er på topp med det beste i Verden, og unikt i norsk sammenheng.

Du kan lese mer i dette informasjonsheftet - information leaflet also available in English.
Og her er en informativ artikkel fra NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

SKUG-senteret har i dag:

  • ca 25 elever som får ukentlig undervisning,

  • samarbeid med Universitetet i Tromsø,

  • praksisplass i samarbeid med NAV,

  • 2 tilrettelagte arbeidsplasser for arbeidstakere med omfattende funksjonsnedsettelser,

  • det har vært og blir gjennomført diverse prosjekter i barnehager og skoler i Tromsø Kommune.

  • SKUG-senteret samarbeider med fagmiljø i Irland, England, Nederland, Skottland og Finland, og er en del av et forskernettverk ved universitetet i Huddersfield der man deler og utvikler ny kunnskap innen fagfeltet tilpasset musikkteknologi.

SKUG-senteret ønsker å bruke sin spesialkompetanse for å videreutvikle flere muligheter for å skape et inkluderende musikkmiljø i Tromsø.

Elevene har enkelttimer, spiller i band eller grupper og deltar på kulturskolens samspill og konserter.

Målet er at alle som ønsker å lære å spille skal få muligheten uavhengig av funksjonsnedsettelser. 
Ved å bruke spesielt tilpasset musikkprogramvare som kan styres med bryterebevegelsessensorerkeyboardsspill-kontrollere eller iPad er det mulig for alle å lære å spille et instrument selvstendig

Elevene på SKUG-senteret er mellom 3 og 55 år. Det finnes ingen aldersbegrensninger, men vi prøver så langt det er mulig å sette sammen grupper av elever som vi tror kan fungere bra sammen og inspirere hverandre.

Elin Skogdal

SKUG

Einar Berg-Olsen

SKUG

DUG-Dans Uten Grenser er tilknyttet SKUG-senteret og Danseavdelingen ved Kulturskolen, Tromsø kommune. Gjennom tilpasset og tilrettelagt undervisning, basert på bevegelse og improvisasjon er det ingen grenser for hvem som kan få undervisning i dans.
Med kreative og åpne øvelser utforskes bevegelse og dans på en variert og spennende måte. Øvelsene utforskes i grupper og/eller individuelt. Uansett bevegelses utfordringer du har, kan vi tilrettelegge timen for deg. 
Målet er at alle som ønsker å lære å danse skal få muligheten gjennom et inkluderende og tilrettelagt tilbud.
 
Alder:
Tilbudet er for alle elever fra ca. 12 år og oppover til voksne. Vi håper å utvide tilbudet til de yngre elever etter hvert.

Undervisningssted: 
Kulturskolen, Krognessvegen 33, 9006 Tromsø

Forestillinger:
Kulturskolens mangfold innenfor danse- og musikkundervisning gir gode muligheter for spennende prosjekter og forestillinger for elevene på DUG.

Ingeborg Tågå Grytås

DUG