Skip to main content

Reinen - Kombikunst 2. - 4. trinn

Kombikunst er en kombinasjon mellom Tegning-Maleri og Leire-Form, og vi tar for oss det helt grunnleggende innen disse to fagene. Fra enkel fabulerende strek i tegning, til å jobbe med primær- og sekundær -farger i fargelære. Vi jobber med collage hvor en figur fra et magasin skal finne sitt hjem, eller vi jobber med farget papir og enkel oppbygging av bilde. Vi tilfredsstiller behovet for utfoldelse i form og introduserer det tredimensjonale «språket» i materialer som bl.a selvtørkende leire, plastelina og streng.  

Alder:  Her tar vi inn elever 6-12 år (2-6.trinn). Når vi ser hvilke aldersgrupper som dominerer på ventelisten setter vi opp grupper ut ifra det.

Sted:
Reinen skole

Solstrandveien 76, 9020 Tromsdalen 
Tekstil - Keramikk rommet
Inngang på nedsiden av bygget, første til høyre og helt innerst i lang gang. 
Hvis denne inngangen er låst så benytt SFO-inngangen på SØR siden av bygget.

Tidspunkt:
Det tas forbehold høsten 2023 om at ukedager og kl-.slett kan bli endret.
Tirsdager kl 15:00 – 16:45

Oppstart / Varighet:
Høstsemesteret: ca uke 36 / 12 uker
Vårsemesteret: ca uke 4 / 12 uker
Meld på