Skip to main content

Tegning - Maleri

Faget tar for seg det grunnleggende innen tegning og maleri for hvert alderstrinn.
Det handler mye om å jobbe med å skape en illusjon av form i en flate, men det handler også om glede over en linje, form, flate, farge og komposisjon.
De yngste elevene utfolder seg i ren skaperglede med alle tegne- og male -redskapene vi har. Mest på ulike typer papir, og noen ganger på lerret. I tillegg jobbes det med collage hvor det klippes i magasiner, farget papir og kartong som blir figurer o.l. som overføres på flaten og utvikles i en komposisjon. Enkel fargelære som å blande primærfarger til sekundærfarger, utvides etter hvert til det til å jobbe med fargekontraster.

De litt eldre elevene i gruppen kan f.eks ha stor glede av å jobbe med tegneseriefigurer og et figurspråk basert på fantasien. Og de starter reisen mot å forstå den mer avanserte delen av tegne og male mediet. Perspektiv tegning, stilisering, abstrahering, samt teoriene bak god komposisjon, er temaer som kan jobbes med. I tillegg kan det jobbes med skulpturell form på et enkelt nivå, med kartong, arkitektpapp og papir.

På de eldste alders nivåene skal eleven dykke enda dypere inn i det 2 dimensjonale mysteriet. Ved å jobbe sakte og grundig kommer man til en dypere forståelse for hva det er som får en 2 dimensjonale flate til å fremstå som 3 dimensjonal. Vi tar for oss det figurative formspråket, hvor metoden "Å tegne er å se" benyttes aktivt, hvor høyre og venstre hjerne halvdel utfordres. Det gjelder linje, volum og flate. I tillegg kommer farge, både gjennom male- og tegne – mediet. Det jobbes også med komposisjon. Det legges opp til leken eksperimentering for hvordan man kan presse grensene i flata, og utvikle et unikt uttrykk. De aller eldste elevene utfordres også mer på innholdet i arbeidet sitt; "Hva er det du ønsker å fortelle, hva er ditt budskap?"

Alder: Her tar vi inn elever i aldersgruppen 8-18 år. Når vi ser hvilke aldersgrupper som dominerer på ventelisten og antall søkere, så setter vi sammen grupper ut ifra det.

Aldersgrupper / dager:
Det tas forbehold høsten 2023 om at ukedager, aldersgrupper og kl-.slett kan bli endret.
Vårsemesteret 2023:
Tegning - Maleri 9-10 år (født 2013-2012): Tirsdag kl 1730-1915
Tegning - Maleri 11 år (født 2011): Torsdag kl 1730-1915
Tegning - Maleri 12 år (født 2010): Onsdag kl 1730-1915
Tegning - Maleri 13 år (født 2009): Torsdag kl 1730-1930
Tegning - Maleri 14-17 år (født 2008-2005): Tirsdag kl 1730-1930

Undervisningssted:
På avdelingen i STRANDVEGEN 95
I Bygget "Troms fylkes kultursenter", populært kalt "Kysten", inngang på sørsiden.

Oppstart / Varighet:
Høstsemesteret: ca uke 36 / 12 uker
Vårsemesteret: ca uke 4 / 12 uker

Meld på