Skip to main content

Kombikunst

Kombikunst representerer breddetilbudet vårt og er en kombinasjon mellom Tegning-Maleri og Leire-Form, og vi tar for oss det helt grunnleggende innen disse to fagene. Fra enkel fabulerende strek i tegning, til å jobbe med primærfarger og sekundærfarger i fargelære. 
Vi jobber med collage hvor en figur fra et magasin skal finne sitt hjem, eller vi jobber med bl.a farget papir og enkel oppbygging av bilde. 
Vi tilfredsstiller behovet for utfoldelse i form og introduserer det tredimensjonale «språket» i materialer som bl.a selvtørkende leire, plastelina og streng mm.  (Når elevene blir 9 år og eldre kan de velge faget Keramikk, hvor leirens magi skal avsløres.)

Alder: 
Her tar vi inn elever i aldersgruppen 5-9 år. Når vi ser hvilke aldersgrupper som dominerer på ventelisten og antall søkere, så setter vi sammen grupper ut ifra det.

Undervisningssted
På avdelingen i STRANDVEGEN 95
I Bygget "Troms fylkeskultursenter", populært kalt "Kysten"

Ukedag: info kommer innen juni 23.

Oppstart / Varighet:
Høstsemesteret: ca uke 36 / 12 uker
Vårsemesteret: ca uke 4 / 12 uker

Meld på