Skip to the content
Menu

Visuell kunst

Figurativ tegning

Her jobbes det spesielt med det å lære å se. Når man tegner figurativt forsøker man å skape en illusjon av noe tredimensjonalt i en todimensjonal flate. Metodikken «Å tegne er å se» benyttes aktivt. Oppgavene varierer mellom bl.a. stilleben, portrett, konturtegning, stilisering og skravering/valører. Vi har ofte elever som er nye hos oss, også i de eldre gruppene og det går helt fint, da oppgaver og opplegg justeres etter nivået elevene ligger på.
Elever som har gått lenge, kan gis egne oppgaver, eller kan jobbe selvstendig med egne ting, og veiledes deretter.

Alder:
12-14 år

Tidspunkt:
Tirsdager fra 17.30 – 19.30

Undervisningsteder:
Avdeling Visuell kunst (Kunstskolen), Strandvegen 95 (på "Kysten")

Rammeplan for visuell kunstMeld på