Skip to the content

Visuell kunst

Keramikkverksted Voksne

Avdelingen har et flott og velutstyrt keramikkverksted, med et helt unikt heltids og helårs tilbud for voksne elever. Her får man nøkkel til verkstedet og tilgang hele tiden mot et månedlig beløp.
Det gis veiledning og undervisning i gruppe, samt noe individuelt, på torsdager kl 11:30-14:30 eller kl 17:30-20:30. (Eleven må velge et av tidspunktene).

Verkstedet gir en fin mulighet for fordypning, både for den som aldri har jobbet med leire før, og den med noe erfaring.
I tillegg får man et trivelig og sosialt miljø, rundt en felles interesse for leire og form.

FORVENTNINGER OG BETINGELSER TIL ELEV
Vi gjør oppmerksom på at verkstedet er et sted for læring og undervisning.
Det er ikke ment som atelierplass for profesjonelle, eller for masseproduksjon, og/eller produksjon for salg. Det forventes at eleven har mål om å ta til seg kunnskap, med faglig selvstendighet som et mål.


SØKNAD
Da vi gir ut nøkler til verkstedet, ønsker vi å treffe nye deltagere før vi tilbyr plass. Før du søker ber vi deg lese gjennom vilkårene for dette tilbudet, som er ulikt vilkårene for ordinær elevplass i kulturskolen. Link til Vilkårene: Vilkår Keramikkverksted Voksne
Søk plass ved å klikke på Påmeld nederst til høyre på denne siden. Når du er neste på ventelisten, tar vi kontakt med deg.

Merk at påmelding / søknads systemet hovedsakelig er rettet mot barn og unge, altså ordinære kulturskoleplasser.
Søkere til dette tilbudet må fylle ut punkt 2 og 3 (elev/foresatt) helt likt, og se bort fra punkt 5 (Vilkår) som gjelder for ordinære kulturskoleplasser.

Har du flere spørsmål etter å ha lest gjennom vilkårene, ta kontakt med avdelingen på mail: kunstskolen@tromso.kommune.no

OPPTAK 
Vi tar inn nye elever hele året uten noen søknadsfrist. Nr 1 på ventelisten er første prioritet, og så videre. Vi prioriterer ikke ifht tidligere erfaring og/eller kunnskapsnivå.
Hvis det er ledig kapasitet får du plass med en gang, etter møte. Hvis ikke, må du vente en tid til det blir ledig plass. Legg inn merknad om når du ønsker oppstart i søknaden din.

TILGANG
Verkstedet brukes også til undervisning for barn og unge. Dette skjer tirsdag og onsdag kl 1700-2000. Da er et av undervisningsrommene opptatt og det er redusert plass i verkstedet.

PRIS OG BINDINGSTID
Pris pr 01.01.2020: kr 970 pr måned, ekskl. materiell

Prisen reguleres 1 gang pr år.
Fakturering gjøres hver tredje mnd.
For nye elever er det 3 mnd binding, etter det kan man delta 1 mnd i gangen.
Materiell selges i verkstedet.

Undervisnings tider
Torsdager kl 1130-1430 eller kl 1730-2030

Varighet
Lærer underviser 38 uker, men eleven har fortsatt tilgang til verkstedet og egen studie hele året.

Undervisningssted
På avdelingen i STRANDVEGEN 95
I Bygget "Troms fylkeskultursenter", populært kalt "Kysten"

Påmeld