Skip to the content

Visuell kunst

Keramikk

På Keramikk er det for tiden bare ledige plasser på 12-16 år.

I keramikk undervises aldersgruppene 9-12 år og 12-16 år. (For elever yngre enn 9 år gis tilbud innen Leire&Form i Kombikunst.)

Keramikk betyr; "Leire som brennes", og fagområdet gir muligheter for livslang forskning.

De yngste elevene får innføring i de mest grunnleggende teknikker. Det arbeides med ulike leiretyper som gir ulike muligheter og utfordringer. Grunnleggende teknikker innen overflatebehandling, både i form av påføring av keramiske farger, og preging med ulike redskaper. Noe innføring i dreiing, men ikke på fordypende nivå.

Elever som har fulgt tilbudet lengre enn nye elver, får utvidede utfordringer og kan også gis egne oppgaver, for å sikre progresjon, samtidig som nye elever får innføring i det grunnleggende.

For de eldste elevene har fordypning i teknikk større fokus. Noen kan bruke mye tid på lære seg dreiing, mens andre kan velge f.eks portrett/modellering/skulptur som fokus felt. Det kan sammenlignes med å øve på skalaer på et instrument. Samtidig er det et mål at eleven skal få muligheten til å utvikle sitt unike uttrykk, og det oppfordres til eksperimentering og utforskning. Prøving og feiling gir mulighet for å komme nærmere materialets og elevens fulle potensiale.

Ulike metoder for brenning gir ytterlig potensiale for utforskning. Fortrinnsvis brennes det i ovn, men innimellom tilbys andre metoder som bål i tønne eller leirgryte eller raku. Det er et magisk øyeblikk når ovnen åpnes. De prosessene som utfolder seg i brenningen er ikke eksakt vitenskap. Faget krever tålmodighet og åpenhet for det tilfeldige og uforutsigbare.

UKEDAG:
Keramikk 9-12 år: onsdager kl 1730-1930
Keramikk 12-16 år: tirsdager kl 1730-1930 (ledige plasser)
UNDERVISNINGEN FOREGÅR  PÅ KUNSTSKOLEN I STRANDVEGEN 95

OPPSTART/VARIGHET:
Høstsemesteret: ca uke 36 og 12 uker
Vårsemesteret: ca uke 3 og 12 uker

 


Påmeld