Skip to the content

Visuell kunst

Tegn - Mal -Collage

Tegn-Mal-Collage er det for tiden ledige plasser på aldersgruppene 5-7 år og 14-17 år.

TEGN-MAL-COLLAGE
Alderstrinn: 5-7 år, 8-10 år, 10-12 år og 14-17 år (samt 6-8 år i tilbudet Kombikunst)
Tilbudet tar for seg det grunnleggende innen tegning og maling for hvert alderstrinn.
Tegning og maleri handler mye om å jobbe med å skape en illusjon av form i en flate, men det handler også om ren glede over en linje, form, flate, farge og komposisjon.

De yngste elevene utfolder seg i ren skaperglede med alle tegne- og male -redskapene vi har. Mest på ulike typer papir, og noen ganger på lerret. I tillegg klippes det i magasiner, farget papir og kartong som blir figurer o.l. som overføres på papir med. Enkel fargelære som å blande primærfarger til sekundærfarger, utvides etter hvert til det til å jobbe med fargekontraster.
De litt eldre elevene i gruppen kan feks ha stor glede av å jobbe med tegneseriefigurer og et figurspråk basert på fantasien. Og de starter reisen mot å forstå den mer avanserte delen av tegne og male mediet. Perspektiv tegning, stilisering, abstrahering, samt teoriene bak god komposisjon, er temaer som kan jobbes med, for de eldste. I tillegg kan det jobbes med skulpturell form på et enkelt nivå, med kartong, arkitektpapp og papir.

Tegn-Mal-Collage 14-17 år: På dette nivået skal eleven dykke enda dypere inn i det 2 dimensjonale mysteriet. Ved å jobbe sakte og grundig kommer man til en dypere forståelse for hva det er som får en 2 dimensjonale flate til å fremstå som 3 dimensjonal. Det gjelder linje, volum og flate. I tillegg kommer farge, både gjennom male- og tegne – mediet. Det jobbes også med komposisjon. I tillegg legges det opp til leken eksperimentering hvor man kan presse grensene i flata, og utvikle et unikt uttrykk, kombinert med figurativ form. Elevene utfordres også mer på innholdet i arbeidet sitt; "Hva er det du ønsker å fortelle?"


FIGURATIV TEGNING, alderstrinn 12-14 år
Her jobbes det spesielt med det å lære å se. På dette alderstrinnet begynner eleven å komme på et modningsnivå som gjør det mulig å ta for seg hvor abstrakt tegning faktisk er. Når man tegner figurativt forsøker man å skape en illusjon av noe tredimensjonalt i en todimensjonal flate. Dette er faktisk mer avansert enn mange tenker over, og det krever en helt spesiell konsentrasjon og vilje til å jobbe mot aha opplevelsene. Metodikken «Å tegne er å se» benyttes aktivt. Oppgavene varierer mellom bl.a. stilleben, portrett, konturtegning, stilisering og skravering/valører.  Alle tegneredskaper benyttes; blyant, tørr- og olje –pastell, kull, penn / blekk og fargeblyanter. Akvarellmaling kan også benyttes til fargesetting.

Vi har ofte elever som er nye hos oss, også i de eldre gruppene og det går helt fint, da oppgaver og opplegg justeres etter nivået elevene ligger på.
Elever som har gått lenge, kan gis egne oppgaver, eller kan jobbe selvstendig med egne ting, og veiledes deretter.


Undervisningssted: Avdeling Visuell kunst (Kunstskolen), Strandvegen 95 (på "Kysten")

Aldersgrupper / dager:
Tegn-Mal-Collage 5-7 år, Onsdager kl 1730-1840 (Ledige plasser)
Tegn-Mal-Collage 8-10 år, Tirsdager kl 1730-1930
Tegn-Mal-Collage 10-12 år, Torsdag kl 1730-1930
Figurativ Tegning 12-14 år, Tirsdag kl 1730-1930
Tegn-Mal-Collage 14-17 år, Torsdag kl 1730-1930

UNDERVISNINGEN FOREGÅR PÅ KUNSTSKOLEN I STRANDVEGEN 95


OPPSTART / VARIGHET:
Høstsemesteret: oppstart ca uke 36 og varighet 12 uker
Vårsemesteret: oppstart ca uke 3 og varighet 12 uker

(Vi har også tilbudet Tegn-Mal-Collage ute i bydelene Kaldfjord og Reinen for 1.-3.trinn, klikk en gang tilbake og se eget felt Kulturskole, Kaldfjord og Reinen)

Påmeld