Skip to the content

Visuell kunst

Tegn - Mal -Collage

På Tegn-Mal-Collage er det for tiden ledige plasser på aldersgruppene 5-7 år og 14-17 år.

TEGN-MAL-COLLAGE
Tilbudet tar for seg det grunnleggende innen tegning og maling for hvert alderstrinn.Tegning og maleri handler mye om å jobbe med å skape en illusjon av form i en flate, men det handler også om ren glede over en linje, form, flate, farge og komposisjon.
De yngste elevene utfolder seg i ren skaperglede med alle tegne- og male -redskapene vi har. Mest på ulike typer papir, og noen ganger på lerret. I tillegg klippes det i magasiner, farget papir og kartong som blir figurer o.l. som overføres på papir med. Enkel fargelære som å blande primærfarger til sekundærfarger, utvides etter hvert til det til å jobbe med fargekontraster.

De litt eldre elevene i gruppen kan f.eks ha stor glede av å jobbe med tegneseriefigurer og et figurspråk basert på fantasien. Og de starter reisen mot å forstå den mer avanserte delen av tegne og male mediet. Perspektiv tegning, stilisering, abstrahering, samt teoriene bak god komposisjon, er temaer som kan jobbes med, for de eldste. I tillegg kan det jobbes med skulpturell form på et enkelt nivå, med kartong, arkitektpapp og papir.
Tegn-Mal-Collage 14-17 år: På dette nivået skal eleven dykke enda dypere inn i det 2 dimensjonale mysteriet. Ved å jobbe sakte og grundig kommer man til en dypere forståelse for hva det er som får en 2 dimensjonale flate til å fremstå som 3 dimensjonal. Det gjelder linje, volum og flate. I tillegg kommer farge, både gjennom male- og tegne – mediet. Det jobbes også med komposisjon. I tillegg legges det opp til leken eksperimentering hvor man kan presse grensene i flata, og utvikle et unikt uttrykk, kombinert med figurativ form. Elevene utfordres også mer på innholdet i arbeidet sitt; "Hva er det du ønsker å fortelle?"

Alder:
5-17

Undervisningssted:
Avdeling Visuell kunst (Kunstskolen), Strandvegen 95 (på "Kysten")

Aldersgrupper / dager:
Tegn-Mal-Collage 5-7 år, Onsdager kl 1730-1840 
Tegn-Mal-Collage 8-10 år, Tirsdager kl 1730-1930
Tegn-Mal-Collage 10-12 år, Torsdag kl 1730-1930
Tegn-Mal-Collage 14-17 år, Torsdag kl 1730-1930

OPPSTART / VARIGHET:
Høstsemesteret: oppstart ca uke 36 og varighet 12 uker
Vårsemesteret: oppstart ca uke 3 og varighet 12 uker

(Vi har også tilbudet Tegn-Mal-Collage ute i bydelene Kaldfjord og Reinen for 1.-3.trinn, klikk en gang tilbake og se eget felt Kulturskole, Kaldfjord og Reinen)

Påmeld