Skip to main content

Undervisningstilbud i bydelene

I tillegg til tilbudene under, tilbyr vi også noe musikkundervisning på skoler rundt om i kommunens bydeler. Dette kan variere noe fra år til år, så vi anbefaler å sende oss en epost.

Kombikunst - Reinen

Kombikunst er en kombinasjon mellom Tegning-Maleri og Leire-Form, og vi tar for oss det helt grunnleggende innen disse to fagene. Fra enkel fabulerende strek i tegning, til å jobbe med primær- og sekundær -farger i fargelære. Vi jobber med collage hvor en figur fra et magasin skal finne sitt hjem, eller vi jobber med farget papir og enkel oppbygging av bilde. Vi tilfredsstiller behovet for utfoldelse i form og introduserer det tredimensjonale «språket» i materialer som bl.a selvtørkende leire, plastelina og streng.  

Alder:  
Pr nå kan vi gi tilbud til 8-12 år / 3-7.trinn. 
Det er også ønskelig å starte opp gruppe for 5-7 år / 1-2.trinn også, så søk gjerne plass hvis du tilhører den alders / trinn gruppen. Når vi ser hvilke aldersgrupper som dominerer på ventelisten setter vi opp grupper ut ifra det.

Sted:
Reinen skole

Solstrandveien 76, 9020 Tromsdalen 
Tekstil - Keramikk rommet
Inngang på nedsiden av bygget, første til høyre og helt innerst i lang gang. 
Hvis denne inngangen er låst så benytt SFO-inngangen på SØR siden av bygget.

Tidspunkt:
Tirsdager kl 15:00 – 16:45

Oppstart / Varighet:
Høstsemesteret: ca uke 36 / 12 uker
Vårsemesteret: ca uke 4 / 12 uker

Pris: 
Se egen oversikt over kulturskolens priser her. Merk at prisene som er oppgitt gjelder per år, og semesteravgiften vil derfor være halvparten av oppgitt beløp.
 
Elevbetaling vil først bli fakturert etter at eleven har fått tilbud om plass, og faktureres to ganger årlig, henholdsvis september og februar. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som betaler.
Meld på