Skip to main content

Undervisningstilbud i bydelene

I tillegg til tilbudene under, tilbyr vi også noe musikkundervisning på skoler rundt om i kommunens bydeler. Dette kan variere noe fra år til år, så vi anbefaler å sende oss en epost.

Samspillmiks - Kvaløya

Samspillmiks
Dette er et gruppetilbud der du får:
  • Prøve ulike instrument i samspill (blåseinstrumenter, strengeinstrumenter, rytmeinstrumenter)
  • Synge sammen
  • Note - og rytmelære

Alder
For elever på 2. klassetrinn og oppover

Undervisningssted og dag: 
Kvaløysletta skole på mandager

Pris: 
Se egen oversikt over kulturskolens priser her. Merk at prisene som er oppgitt gjelder per år, og semesteravgiften vil derfor være halvparten av oppgitt beløp.

Elevbetaling vil først bli fakturert etter at eleven har fått tilbud om plass, og faktureres to ganger årlig, henholdsvis september og februar. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som betaler.
Meld på