Skip to main content

Undervisningstilbud i bydelene

I tillegg til tilbudene under, tilbyr vi også noe musikkundervisning på skoler rundt om i kommunens bydeler. Dette kan variere noe fra år til år, så vi anbefaler å sende oss en epost.

Kombikunst - Strandvegen

Kombikunst representerer breddetilbudet vårt og er en kombinasjon mellom Tegning-Maleri og Leire-Form, og vi tar for oss det helt grunnleggende innen disse to fagene. Fra enkel fabulerende strek i tegning, til å jobbe med primærfarger og sekundærfarger i fargelære. Vi jobber med collage hvor en figur fra et magasin skal finne sitt hjem, eller vi jobber med blant annet farget papir og enkel oppbygging av bilde. Vi tilfredsstiller behovet for utfoldelse i form og introduserer det tredimensjonale «språket» i materialer som blant annet selvtørkende leire, plastelina og streng mm. (Når elevene blir 9 år og eldre kan de velge faget keramikk, hvor leirens magi skal avsløres.)

Alder: 
5-9 år (når vi ser hvilke aldersgrupper som dominerer på ventelisten og antall søkere, så setter vi sammen grupper ut ifra det).

Undervisningssted:
 "Kysten", Strandveien 95.

Ukedager høstsemesteret
Kombikunst 7-8 år, Onsdager kl 1700-1830
Kombikunst 9 år, Mandager kl 1700-1845

Oppstart / Varighet:
Høstsemesteret: ca uke 36 / 12 uker
Vårsemesteret: ca uke 4 / 12 uker

Pris: 
Se egen oversikt over kulturskolens priser her. Merk at prisene som er oppgitt gjelder per år, og semesteravgiften vil derfor være halvparten av oppgitt beløp.
 
Elevbetaling vil først bli fakturert etter at eleven har fått tilbud om plass, og faktureres to ganger årlig, henholdsvis september og februar. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som betaler.
Meld på