Skip to main content

Tegning - Maleri

Tegning og maleri tar for seg det grunnleggende innen tegning og maleri for hvert alderstrinn. Det handler mye om å jobbe med å skape en illusjon av form i en flate, men det handler også om glede over en linje, form, flate, farge og komposisjon.
De yngste elevene utfolder seg i ren skaperglede med alle tegne- og male -redskapene vi har. Mest på ulike typer papir, og noen ganger på lerret. I tillegg jobbes det med collage hvor det klippes i magasiner, farget papir og kartong som blir figurer og lignende som overføres på flaten og utvikles i en komposisjon. Enkel fargelære som å blande primærfarger til sekundærfarger, utvides etter hvert til det til å jobbe med fargekontraster.

De litt eldre elevene i gruppen kan for eksempel ha stor glede av å jobbe med tegneseriefigurer og et figurspråk basert på fantasien. Og de starter reisen mot å forstå den mer avanserte delen av tegne og male mediet. Perspektiv tegning, stilisering, abstrahering, samt teoriene bak god komposisjon, er temaer som kan jobbes med. I tillegg kan det jobbes med skulpturell form på et enkelt nivå, med kartong, arkitektpapp og papir.

På de eldste alders nivåene skal eleven dykke enda dypere inn i det 2 dimensjonale mysteriet. Ved å jobbe sakte og grundig kommer man til en dypere forståelse for hva det er som får en 2 dimensjonale flate til å fremstå som 3 dimensjonal. Vi tar for oss det figurative formspråket, hvor metoden "Å tegne er å se" benyttes aktivt, hvor høyre og venstre hjerne halvdel utfordres. Det gjelder linje, volum og flate. I tillegg kommer farge, både gjennom male- og tegne – mediet. Det jobbes også med komposisjon. Det legges opp til leken eksperimentering for hvordan man kan presse grensene i flata, og utvikle et unikt uttrykk. De aller eldste elevene utfordres også mer på innholdet i arbeidet sitt; "Hva er det du ønsker å fortelle, hva er ditt budskap?"

Alder
8-18 år. Når vi ser hvilke aldersgrupper som dominerer på ventelisten og antall søkere, så setter vi sammen grupper ut ifra det.

Aldersgrupper / dager:
Vårsemesteret 2023:
Tegning - Maleri 8-9år: Tirsdag kl 1730-1915
Tegning - Maleri 10-11 år: Tirsdag kl 1730-1915
Tegning - Maleri 12-13 år: Onsdag kl 1730-1930
Tegning - Maleri 14-16 år: Torsdag kl 1730-1930

Undervisningssted:
 "Kysten", Strandveien 95, inngang på sørsiden.

Oppstart / Varighet:
Høstsemesteret: ca uke 36 / 12 uker
Vårsemesteret: ca uke 4 / 12 uker

Pris: 
Se egen oversikt over kulturskolens priser her. Merk at prisene som er oppgitt gjelder per år, og semesteravgiften vil derfor være halvparten av oppgitt beløp.
 
Elevbetaling vil først bli fakturert etter at eleven har fått tilbud om plass, og faktureres to ganger årlig, henholdsvis september og februar. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som betaler.
Meld på