Skip to main content

Sirkus og teaterlek

Sirkus og teaterlek

Undervisningen har fokus på læring gjennom lek. Viarbeider med grunnteknikker innenfor sirkus som akrobatikk, balanse, sjonglering, parakrobatikk og bevegelse. Innenfor faget teater jobber vi med gruppedynamikk, konsentrasjonsøvelser, improvisasjon, stemmebruk og kreativitet. Vi skal lage sirkus- og teatermagi - hvor barna får mulighet for å opptre for publikum minst en gang i året. 

Sirkusfaget ved Kulta skal gi grunnlag for tilhørighet, gode relasjoner i gruppen, selvtillit og trygghet i faget og som menneske. Undervisningen foregår i grupper og har som mål å utvikle og ivareta elevens treningsglede, mestringsfølelse og kreativitet. Vi legger også vekt på samarbeid og selvstendighet i faget, hvor elevene sammen lærer ulike sirkusdisipliner, kunstrisk og scenisk arbeid, sikkerhet og forståelse for egen trening og utvikling. Grunnopplæringen tilbyr et bredt utvalg av sirkusdisipliner, hvor sirkusprogrammet legger opp til at elevene skal opparbeide seg en bred erfaringsbase, som deretter gir grunnlag for senere spesialisering.  

Læringsmålene inngår i en lokal plan utarbeidet på Kulta og forankret i rammeplanen til Norsk Kulturskoleråd, tilpasset den enkelte elev, progresjon i gruppen, teknisk nivå og alder.

Kjernen i vår sirkusopplæring er teknisk trening i de ulike sirkusdisiplinene vi kan tilby. Sirkus er ofte sentrert rundt de arketypiske sirkusfagene akrobatikk, balanse, sjonglering og uttrykk på scenen. Eleven vil lære å utforske fagspesifikke ferdigheter og få kunnskap om trening av styrke, fleksibilitet, bevegelse og kreativitet. Vi vektlegger samarbeid i gruppen og selvstendighet – hvor utvikling av et godt forhold til seg selv og andre er helt sentralt.  

Alder:
5-8 år


Velg

Meld på