Skip to main content

Kulta MIDI Teater

Teater 10-14 år

Les mer om tilbudet på www.kulta.no

Treningene vil fokusere på progressjonistisk pedagogikk, hvor læring gjennom handling er grunnlaget for utviklingen av teaterfaget hos barna. Den tar utgangspunkt i barnets aldersbestemte utvikling og vilje til å lære. Vi fokuserer på å utvikle ferdigheter i kommunikasjon og spontanitet ut i fra ulike øvelser som involverer bruk av ord, tekst, bevegelse og uttrykkende kroppsspråk (gesture) – på en kreativ og teatralsk måte. Det handler ikke om å lære seg en rolle, men om å bruke teater som et verktøy for å leke, bygge kollektivitet og relasjoner med seg selv og andre, samt overvinne glede og frykt for fiasko – som er et svært viktige aspekt i utviklingen av personlighet og det å lage/spille teater. 

Vi har en visjon om å gi deltakerne i gruppene verktøy til å skape teater i samarbeid med andre scenekunstformer og bruke faget aktivt ut i fra et samfunnsmessig perspektiv. Teater hos oss skal gi grunnlag for tilhørighet, gode relasjoner i gruppen, selvtillit og trygghet i faget og som menneske. Vi skal skape noe sammen som gruppe og med verden. 
Meld på