Skip to main content

Improteater

Improvisasjon og teatersport er en egen retning innen teater. Dette er et morsomt og kreativt tilbud med fokus på grunnleggende skuespillerteknisk trening, der vi skaper forestillinger i sjangeren improvisasjonsteater.
Undervisninga tar utgangspunkt i teaterøvelser med mål om å øve spontanitet, tilstedeværelse, timing, og evne til formidling, refleksjon og samarbeid. Undervisningen legger vekt på at elevens selvbilde, mestringsfølelse, empati og mot skal styrkes.

Alder:
10-25 år (fra 5. klasse)
(Fra 14 års alder kan eleven søke opptak ved fordypningsprogrammet Skuespilleren, og fra 15 års alder fordypningsprogrammet Instruktøren)

Undervisningssteder:
Rådstua Teaterhus (Vestregata 48) og Kulturskolens aula (Krognessveien 33).

Samspill/samarbeidsprosjekter/festival
Elevene vil som del av sin undervisning kunne delta i samproduksjoner med andre teatergrupper og fagfelt ved Kulturskolen. Undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte timer.

Velg

Meld på