Skip to main content

Musikklek 2-3 år

Musikklek er en musikkgruppe der barn og foreldre kommer sammen til timen på Kulturskolen.
Her vil dere lære nye sanger eller komme på noen dere har glemt. Vi fokuserer mest på å synge sammen, gjøre bevegelsesaktiviteter, leke oss med rytme og tempo. Vi spiller på enkle instrumenter som egg, rytmepinner, klangstaver og trommer.

Musikkgruppen passer for alle. Atmosfæren er uformell, og det er ingen krav til prestasjon. Det legges vekt på det nære samspillet mellom voksne og barn. Gruppestørrelsen er begrenset slik at hvert enkelt barn kan bli sett og hørt.
Tilbudet varer et semester og har 15 undervisningsuker. Det er oppstart med nye grupper hver høst og vår-semester,

Alder:
Sted
Krognessveien 33, rom 066

Tidspunkt:
Onsdager kl. 17.00 – 17.55

Oppstartsdato:
Onsdag 1. februar

Pris:
1400 pr. semesterMeld på