Skip to main content

Fiolin

Fiolin er det minste av strykeinstrumentene, og er brukt i veldig mange sjangre og sammenhenger, som klassisk og moderne musikk, viser, folkemusikk, jazz og popmusikk.
Fiolin er et populært soloinstrument, og er i tillegg viktig blant annet i orkestre, kammermusikk, spelemannslag og ulike band.

Alder:
Du kan normalt begynne å spille fiolin fra du er 5 år.

Undervisningssteder:
Vi i Kulturskolens lokaler i Krognessveien 33. Kulturskolen underviser også ved en skole nært eleven dersom det er praktisk mulig for våre lærere. Det betyr at det må være flere elever i samme skolekrets, og undervisningsforholdene må være tilfredsstillende.

Samspilluker:
Elevene på vokal- og instrumentalopplæringen vil som del av sin undervisning ha 6 uker i skoleåret hvor undervisningsformen er samspilluker. Her stimuleres andre læringsmål som samspill, lytting og sosial samhandling. Undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte timer.

Samspill på Kulturskolen:
Samspill står sentralt i strykeundervisningen. Allerede fra første semester får man spille i samspillsgrupper med andre nybegynnere. Fra andre året får strykerne tilbud om å spille i orkester, og Kulturskolen gir orkestertilbud på 4 ulike nivå: Aspirantorkester, Juniororkester, Ungdomsorkester og Kammerorkester. Aspirantorkesteret og Juniororkesteret øver på onsdager, mens Ungdomsorkesteret og Kammerorkesteret øver på tirsdager. I tillegg kan elevene søke om Kammermusikk som er et ukentlig fast samspillstilbud (se dette).

Utstyr:
Fioliner finnes i ulike størrelser og det er mulig å leie passende instrument fra Kulturskolen.

Meld på