Skip to the content

Prosjekt - ImproShow. Fra 11 år

Vil du bli del av to helt nytt teaterensembler på Kulturskolen i Tromsø?
I vår etablerer vi to nye ensembler ved Kulturskolen i Tromsø: ImproShow for barn og ImproShow for voksne.

ImproShow er for deg som vil bli en racer i å spille teater uten manus foran publikum - så ofte som mulig. Prosjektet går over to måneder, fra slutten av januar til slutten av mars. 
(ImproShow for barn har undervisningstid hovedsaklig på onsdager 19.00 - 20.00. ImproShow for voksne øver hovedsaklig onsdager 20.00 - 21.00. Noe helgeøvinger må påregnes).

Elevene i ensemblene vil få inngående kunnskap om teatersport-sjangerens egenart, og dyptgående øving i improvisasjonsteaterets grunnelementer: spontanitet og samspill.

Søknadsfrist: tirsdag 28. januar
Dato for opptaksprøve: onsdag 29. januar kl 19:00 - 20:00

Alder: 
ImproShow for barn:  Fra 11-årsalderen.
ImproShow for voksne: Over 16 år

Opptak: 
Deltakelse forutsetter ekstra motivasjon og tid. Søkere vil derfor kalles inn til opptaksprøve for å sikre dette. Opptaksprøven består av morsomme teatersportøvelser sammen i gruppe, så det er bare å glede seg!

Med forbehold om nok søkere.

Undervisningssteder: 
Rådstua Teaterhus i Vestregate 48, og Krognessvegen 33.


Gjennom arbeidet med teater skal elevene

  • utvikle uttrykksevne, formsans og ferdigheter i å agere
  • kunne anvende teater som kommunikasjonsmiddel
  • oppleve mestringsglede og positiv egenutvikling
  • utvikle evne til kritisk tenkning, empati og lagspill
  • utvikle evne til å utforske fortid, nåtid og framtid
  • få muligheter til fordypning som kan danne grunnlag for høyere utdanning i teater
  • bli ressurspersoner som bidrar til et levende kulturliv


Påmeld