Skip to the content

Teatertilbud

Prosjekt: ImproShow, fra 11 år

Vil du bli del av et helt nytt teaterensemble på Kulturskolen i Tromsø?
I vår etablerer vi et nytt ensemble ved Kulturskolen i Tromsø: ImproShow for barn.

ImproShow er for deg som vil bli en racer i å spille teater uten manus foran publikum - så ofte som mulig. Prosjektet går over to måneder, fra slutten av januar til slutten av mars.
(ImproShow for barn har undervisningstid hovedsaklig på onsdager 19.00 - 20.00. )

Elevene i ensemblene vil få inngående kunnskap om teatersport-sjangerens egenart, og dyptgående øving i improvisasjonsteaterets grunnelementer: spontanitet og samspill.

Søknadsfrist: tirsdag 28. januar
Opptaksprøve: onsdag 29. januar
NB: Klokkelslett opptaksprøve kl 19:00-20:00


Alder:
ImproShow for barn:   Fra 11-15 år.

Opptak:
Deltakelse forutsetter ekstra motivasjon og tid. Søkere vil derfor kalles inn til opptaksprøve for å sikre dette. Opptaksprøven består av morsomme teatersportøvelser sammen i gruppe, så det er bare å glede seg!

Med forbehold om nok søkere.

Undervisningssteder:
Rådstua Teaterhus i Vestregate 48, og Krognessvegen 33.


Gjennom arbeidet med teater skal elevene

  • utvikle uttrykksevne, formsans og ferdigheter i å agere
  • kunne anvende teater som kommunikasjonsmiddel
  • oppleve mestringsglede og positiv egenutvikling
  • utvikle evne til kritisk tenkning, empati og lagspill
  • utvikle evne til å utforske fortid, nåtid og framtid
  • få muligheter til fordypning som kan danne grunnlag for høyere utdanning i teater
  • bli ressurspersoner som bidrar til et levende kulturliv


Påmeld