Skip to main content

Om teaterundervisning

Teater i kulturskolen i Tromsø er forankret i pedagogikk og kunst. Gjennom pedagogiske prosesser erfarer elevene arbeid med roller, situasjoner og forestillingsproduksjon. Gjennom ulike kunstneriske uttrykksformer utvikler elevene kompetanse i å utøve, formidle, skape, oppleve og reflektere.

Teatertilbudet ved Kulturskolen i Tromsø har teatergrupper for de aller minste til de unge voksne. Våre tilbud favner både de som ønsker å utøve teaterlek, de som ønsker å jobbe med teaterproduksjon og de som ønsker å spesialisere seg gjennom ett av våre fordypningstilbud

Vi har øvinger ved Rådstua Teaterhus i Vestregata 48, i Kulturskolens lokaler i Krognessvegen 33 og ved Ersfjordbotn skole i Ersfjord.

Våre tilbud er utviklet i tråd med nasjonal rammeplan fra Norsk Kulturskoleråd

Elin Danielsen

Avdelingsleder for teater og Kulta

E-post
Telefon: 913 52 024

Teater fordypning

Kulturskolens fordypningsprogram i teater er for deg som ønsker å fordype deg i teknikker knyttet til skuespillerens arbeide. I skoleåret 22/23 vil dette tilbudet være knyttet opp til DUS (Den Unge Scene) og ha produksjon i henhold til dette. 
Undervisninga tar sikte på å lære elevene konkrete metoder for å skape karakterer og roller i gitte kontekster. Vi øver blant annet tekstanalyse, tilstedeværelse og personlig uttrykk og spillestil, fleksibilitet. 
Innholdet i undervisninga er knyttet til arbeid med ny norsk dramatikk publisert av DUS.
Undervisningen er strukturert som ukentlig undervisning, samt noen helgesamlinger

Alder:
13-19 år

Undervisningssteder:
Vi underviser ved Rådstua Teaterhus, Krognessvegen 33 og/eller Kulta Teatersalen.

Erfaring:
Du må ha en viss erfaring fra teaterarbeid fra før for å delta i fordypningsprogrammet. Det kan du blant annet få ved å gå i en av våre vanlige teatergrupper før du søker opptak til fordypning. Et fordypningstilbud krever ekstra motivasjon og innsats, og skal legge til rette for å kunne søke opptak ved teaterutdanninger.

Oppstart skoleåret 2022/2023:
Torsdag 13.oktober 2022

Pris:
Elver  som går på andre gruppetilbud på teater i Kulturskolen og/eller på Kulta betaler kun ensembleavgift. Går man kun på dette tilbudet betaler man vanlig 
elevbetaling (skoleåret 22/23 kan man ikke ta fordypning uten å være elev i en annen gruppe på Kulturskolen/Kulta)
Meld på