Skip to the content
Menu

Teatertilbud

Teaterproduksjon

Teaterproduksjon er et tilbud som gradvis utvikler elevens faglige ferdigheter gjennom forestillingsrettet arbeid. Karakterutvikling, dialogutvikling / manusarbeid og utvikling av regikonsepter er hovedfokus i undervisningen. Det legges vekt på å styrke elevens tro på seg selv, tilhørighet, empati, tillit og samarbeid med andre.

Tilbudet er delt inn i tre faser etter alder og nivå, der eleven for hver fase får videreutviklet sitt talent og interessefelt:
5-6. klassetrinn - Fase 1 fokuserer på trygghet i å skape sammen i et ensemble, utvikling av karakterer og sceniske situasjoner med utgangspunkt i improvisasjon og enkle tekster.
7-9. klassetrinn - Fase 2 introduserer i tillegg grunnleggende manusarbeid for elevene.
10. klassetrinn - 3. vgs - Fase 3 har arbeid med ensemble, manus og rolleutvikling fram til ferdig forestilling som sitt hovedfokus.

Alder:
Fra ca. 10-19 år (5. klasse - 3. vgs.)
(Fra 14 årsalder kan eleven søke opptak ved fordypningsprogrammet Skuespilleren, og fra 15 årsalder fordypningsprogrammet Instruktøren. For deg over 18 år anbefaler vi Teaterproduksjon 18+ eller Impro & teatersport)

Undervisningssteder:
Rådstua Teaterhus

Pris:
Se her

Samspill/samarbeidsprosjekter/festival: Elevene vil som del av sin undervisning kunne delta i samproduksjoner med andre teatergrupper og fagfelt ved Kulturskolen. Undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte timer.

Kontakt for mer informasjon:

Påmeld