Skip to the content

Teatertilbud

Teaterproduksjon, 10-18 år

Teaterproduksjon er et tilbud som gradvis utvikler elevens faglige ferdigheter gjennom forestillingsrettet arbeid. Karakterutvikling, dialogutvikling / manusarbeid og utvikling av regikonsepter er hovedfokus i undervisningen. Det legges vekt på å styrke elevens tro på seg selv, tilhørighet, empati, tillit og samarbeid med andre.

Tilbudet er delt inn i tre faser etter alder og nivå, der eleven for hver fase får videreutviklet sitt talent og interessefelt:
Fase 1 fokuserer på trygghet i å skape sammen i et ensemble, utvikling av karakterer og sceniske situasjoner med utgangspunkt i improvisasjon og enkle tekster.
Fase 2 introduserer i tillegg grunnleggende manusarbeid for elevene.
Fase 3 har arbeid med ensemble, manus og rolleutvikling fram til ferdig forestilling som sitt hovedfokus.

Alder: Du kan normalt begynne på Teaterproduksjon fra 10 års alder.

Undervisningssteder: Vi underviser i ved Rådstua Teaterhus i Vestregata 48, ved Kulturskolens lokaler i Krognessveien 33 og ved Ersfjord skole i Ersfjord. Kulturskolen underviser også ved skoler dersom det er praktisk mulig for våre lærere. Det betyr at det må være flere elever i samme skolekrets, og undervisningsforholdene må være tilfredsstillende.

Samspill/samarbeidsprosjekter/festival: Elevene på Teaterproduksjon vil som del av sin undervisning kunne delta i samproduksjoner med andre teatergrupper og fagfelt ved Kulturskolen, samt delta på Kulturskolens barne- og ungdomsteaterfestival. Her stimuleres læringsmål som mestringsfølelse, motivasjon, samarbeid og sosial samhandling. Undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte timer.

Påmeld