Skip to the content

Teatertilbud

Åpen Scene

Har du lyst til å lage teater midt i byen eller nede ved havet? Vil du være med på en flashmob på fjellet eller kanskje på et kjøpesenter? Skape pop-up-kunst ute i byrommet? Da er Åpen Scene det rette for deg. 

Innhold:
Åpen Scene er et tverrfaglig tilbud der eleven får prøve ut, og skape nye former for, scenekunst. Eleven lærer om gateteater, performance, improvisasjon, kreativ skriving, bevegelse og lyd. Og erfarer at scenekunst kan skapes overalt; alt fra i teaterrommet til det offentlige rom.

Elevene øver konsentrasjon, muntlig og kroppslig bevissthet, og hvordan vi tar vare på og samarbeider med andre aktører og våre omgivelser.  

I Åpen Scene legges grunnlaget for videre opplæring i teater, dans, musikk og kreativ skriving. 
 
Alder:
10-12 år 

Krav til utstyr/forkunnskap:
Ingen 

Oppstart:
Tirsdag 22. september 2020. Med forbehold om nok påmeldte.

Tidspunkt:
Tirsdager 16.45-17.35. Ekstra-øvinger vil forekomme.

Undervisningssteder:
i Krognessvegen 33

Pris


 

Påmeld