Skip to the content
Menu

Teatertilbud

Kvaløya ungdomsteater

Kvaløya Ungdomsteater er en del av Kulturskolens kjerneprogram. I teatergruppa introduseres elevene for ulike metoder og uttrykksformer for skuespiller- og teaterarbeid.

Eleven utvikler gradvis sine faglige ferdigheter innen karakterutvikling, tekst- og formforståelse, formidling og utvikling av regikonsepter, både gjennom teknikktrening og forestillingsarbeid. Det legges vekt på å styrke elevens tro på seg selv, tilhørighetempatitillit og samarbeid med andre. 

Alder:
10-13 år. (5.-7. klasse)

Undervisningssteder:
Slettaelva skole, Kvaløya

Pris:
Se her

Samspill/samarbeidsprosjekter/festival: Elevene vil som del av sin undervisning kunne delta i samproduksjoner med andre teatergrupper og fagfelt ved Kulturskolen. Undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte timer.

Kontakt for mer informasjon:


Meld på