Skip to the content

Teatertilbud

Ersfjord ungdomsteater

Ersfjord ungdomsteater er ei teatergruppe som jobber forestillingsrettet med relevant tematikk og form. Eleven utvikler gradvis sine faglige ferdigheter gjennom forestillingsrettet arbeidKaraktearbeiddialogarbeid og utvikling av regikonsepter er hovedfokus i undervisningen. Det legges vekt på å styrke elevens tro på seg selv, tilhørighetempatitillit og samarbeid med andre. 

Alder:
10-15 år. (5.-10. klasse)
(Fra 14-15 årsalder kan eleven søke seg til faseprogrammene våre Teaterproduksjon og Impro & teatersport, og fordypningsprogrammene Skuespilleren og Instruktøren. For deg over 18 år har vi Teaterproduksjon 18+)

Undervisningssteder:
Ersfjordbotn skole i Ersfjord

Pris:
Se her

Samspill/samarbeidsprosjekter/festival: Elevene vil som del av sin undervisning kunne delta i samproduksjoner med andre teatergrupper og fagfelt ved Kulturskolen. Undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte timer.

Kontakt for mer informasjon:
elin.danielsen@tromso.kommune.no

Påmeld