Skip to the content
Menu

Teatertilbud

Skuespilleren

Kulturskolens fordypningsprogram “Skuespilleren” er for deg som ønsker å fordype deg i teknikker knyttet til skuespillerens arbeide. 

Undervisninga tar sikte på å lære elevene konkrete metoder for å skape karakterer og roller i gitte kontekster. Vi øver blant annet tekstanalyse, tilstedeværelse og personlig uttrykk og spillestil, fleksibilitet

Innholdet i undervisninga er knyttet til arbeid med et utvalg scener fra verdenslitteraturen / filmer, monologer, dialoger, og tekster som eleven arbeider med på en annen, fast teatergruppe. 

Undervisningen er strukturert som seks helgesamlinger fordelt på et skoleår.  

Alder:
Du kan søke opptak ved fordypningsprogrammet fra 12 års alder.
 

Erfaring:
Du må ha en viss erfaring fra teaterarbeid fra før for å delta i fordypningsprogrammet. Det kan du blant annet få ved å gå i en av våre vanlige teatergrupper før du søker opptak til fordypning. Et fordypningstilbud krever ekstra motivasjon og innsats, og skal legge til rette for å kunne søke opptak ved teaterutdanninger.

Undervisningssteder:
Vi underviser ved Rådstua Teaterhus og/eller Krognessvegen 33.

Oppstart skoleåret 2021/2022:
Lørdag 16. oktober

Pris
Elever som går på et gruppetilbud i teater hos oss, betaler kun såkalt "ensemblepris" på fordypningstilbudet. Les mer om prisene her

Kontakt for mer informasjon:
 
kulturskolen@tromso.kommune.no

Meld på