Skip to the content

Teatertilbud

Fordypning: Skuespilleren

Kulturskolens fordypningsprogram “Skuespilleren” er for deg som ønsker å fordype deg i teknikker knyttet til skuespillerens arbeide. Undervisningen øver skuespillerens spontanitet, tilstedeværelse, personlig uttrykk, fleksibilitet, stemmebruk, bevegelse og scenisk mot, og gir en innføring i ulike teatersjangre og uttrykk. I tillegg til undervisningen må eleven påregne noe selvstendig arbeid. Åpne arbeidsvisninger/work-in-progress ved ulike scener og offentlige rom er del av undervisningen.

Undervisningen skal legge til rette for å kunne søke opptak ved teaterutdanninger. En del av undervisningen vil derfor fokusere på monologarbeid og trening i auditionteknikk.

Alder:
Du kan søke opptak ved fordypningsprogrammet fra ca 14 års alder ( 9. klasse).

Opptak:
Et fordypningstilbud krever ekstra motivasjon og innsats fra eleven. Derfor gjennomføres det en opptaksprøve/-samtale for å sikre dette.

NB! Opptaksprøve høsten 2020: torsdag 27. august fra kl. 1700. 

Undervisningssteder:
Vi underviser ved Rådstua Teaterhus.

Kontakt for mer informasjon:
elin.danielsen@tromso.kommune.no

Påmeld