Skip to the content

Teatertilbud

Skapende skriving, 7-100 år

Skapende skriving er et tilbud for elever som ønsker å arbeide med og utvikle tekst. Undervisninga stimulerer til lese- og skrivelyst, og legger til rette for å utvikle språklig forståelse, kreativitet, refleksjon, selvstendighet og samarbeidsevne.  
Tilbudet legger vekt på langsiktig utvikling av skriveferdigheter, formforståelse, rytme og tekstlig kreativitet, og at elevene skal utvikle motivasjon til å uttrykke seg skriftlig. Elevene får trening i å presentere eget arbeid, både i prosess og ferdig verk, og undervisningen leder fram mot visninger og presentasjoner.

Undervisninga kan være et fint supplement til norskundervisning i skolen.

Alder
Du kan normalt begynne på skapende skriving fra 13 års alder.

Undervisningssteder:
Vi underviser ved Rådstua Teaterhus i Vestregata 48.

Pris:
1400,- pr semester
Skapende skriving har et kortere undervisningsforløp, med 12 undervisningsuker pr semester.

Oppstart med forbehold om nok påmeldte.

Påmeld