Skip to the content
Menu

Teatertilbud

Impro og teatersport

Improvisasjon og teatersport er en egen retning innen teater. Dette er et morsomt og kreativt tilbud med utgangspunkt i ulike teaterøvelser, med mål om å øve opp spontanitet, scenisk tilstedeværelse, timing, og evne til formidling, refleksjon og samarbeid. Dette er grunnleggende skuespillerteknisk trening, der vi skaper visninger/forestillinger i sjangeren improvisasjonsteater. Undervisningen legger vekt på at elevens selvbilde, mestringsfølelse, empati og mot skal styrkes.

Alder:
10-25 år (fra 5. klasse)
(Fra 14 årsalder kan eleven søke opptak ved fordypningsprogrammet Skuespilleren, og fra 15 årsalder fordypningsprogrammet Instruktøren)

Undervisningssteder:
Kulturskolens aula, Krognessveien 33.

Samspill/samarbeidsprosjekter/festival: Elevene vil som del av sin undervisning kunne delta i samproduksjoner med andre teatergrupper og fagfelt ved Kulturskolen. Undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte timer.

Kontakt for mer informasjon:

Påmeld