Skip to the content

Teatertilbud

Impro og teatersport, 10-18 år.

Improvisasjon og teatersport er en egen retning innen teater. Dette er et morsomt og kreativt tilbud med utgangspunkt i ulike teaterøvelser, med mål om å øve opp spontanitet, scenisk tilstedeværelse, timing, og evne til formidling, refleksjon og samarbeid. Dette er grunnleggende skuespillerteknisk trening, der vi skaper visninger/forestillinger i sjangeren improvisasjonsteater. Undervisningen legger vekt på at elevens selvbilde, mestringsfølelse, empati og mot skal styrkes.

Alder:
Du kan normalt begynne på Improvisasjon og teatersport fra 10 års alder.

Undervisningssteder:
Vi underviser ved Rådstua Teaterhus i Vestregata 48 og Kulturskolens lokaler i Krognessveien 33.

Påmeld