Skip to main content

Søk på alder og sted

KORTKURS

Kirsten Sand - Sommerskole for strykere - uke 32

Velkommen til det 44. orkesterkurset i Tromsø sommeren 2024! 

Kurset starter mandag den 5. august kl. 1100, med registrering i kantina fra kl. 1000. Da presenteres instruktørene og øvelsene går i gang.  
Kurset avsluttes fredag med konsert i Rødbankens festsal fra kl. 1300. 
Orkestrene slås sammen til et fellesorkester med noen stykker og det blir gitt tilbud om kammermusikk grupper på ettermiddagstid for de som ønsker det.  
Noter blir lagt ut på kursets hjemmeside i løpet av mai, slik at alle påmeldte elever kan forberede noe av repertoaret sammen med sin spillelærer.  
Timeplan og nødvendig informasjon (blant annet om hjemmesiden) sendes også ut til deltagerne, sammen med deltageravgiften. 
I 2023 hadde vi med ca. 25 deltakere fra Haldern fra byen Rees I Tyskland, og disse kommer tilbake i år også :-)

Alder:
Kurset er beregnet for strykere i alderen 7 år og oppover. De ferskeste bør ha spilt minst 1 år. Kurset har ingen øvre aldersgrense. Enhver får finne det orkesteret han eller hun synes passer sitt nivå. Dirigentene vurderer hver enkelt søknad for å plassere elevene i rett orkester.
Vi har også åpnet for at spillende foreldre kan være med i orkestre.

Dato:
Mandag 5. til fredag 9. august 2024

Klokkeslett:
Kurset starter mandag den 5. august kl 1100, med oppmøte i aulaen. Da presenteres instruktørene og øvelsene går i gang. Dagene avsluttes kl. 1900. Registrering foregår i kantina fra kl. 10. Kurset avsluttes med konsert i Rødbankens festsal fredag 9. august kl 13:00

Hvor:
Kulturskolen, Tromsø kommune, Krognessveien 33, 9006 Tromsø.

Pris:
Kursavgiften er i år på kr. 3700. ­ De neste familiemedlemmer betaler kr. 3200. ­ Kursavgiften dekker lokaler, mat, instruksjon, noter. (Bindende påmelding. Dersom for få påmeldte vil ikke kurset bli gjennomført.)

Påmeldingsfrist er 1. mai

Påmeldingsfristen er forlenget

Praktiske opplysninger:
- Kurset er delt inn i 3 orkestre etter nivå. Det vil også bli tilbud om fellesorkester og kammermusikk for de som ønsker det.
- Noter blir lagt ut på kulturskolens hjemmeside i løpet av mai, slik at alle påmeldte elever kan forberede noe av repertoaret sammen med sin spillelærer.
- Timeplan og nødvendig informasjon sendes også ut til deltagerne, sammen med deltageravgiften.
- Tilreisende deltagere og ledsagere som trenger overnatting kan overnatte på kulturskolen.
- Det blir felles matservering, frokost, lunsj, middag og kvelds. For å holde kostnadene nede trenger vi hjelp av foresatte for å gjennomføre måltidene. Gi beskjed om når du kan hjelpe til på søknadskjema.
 
Kursholdere: 
Kristin Reigstadfiolin. 
Kristin har stor erfaring fra sommerskoler og kurs for strykere. Hun er fra Bodø og har jobbet ved Trondheim kulturskole. Hun har hatt ansvar for mange orkestre og hun har også ledet hovedorkesteret ved sommerskolen i Trondheim i mange år. Hun leder nå TICC Trondheim internasjonale kammermusikk-konkurranse. Hun var også dirigent på Kirsten Sandkurset i fjor. 
 
Berit Fonnes, fiolin.  
Arbeider som fiolinlærer og orkesterdirigent ved Kulturskolen i Tromsø og som frilans fiolinist. 

Ole Hansen, dirigent for Haldern Strings.  
Ole er cellist og er nå leder for orkesteret hvor medlemmene både spiller i orkester og har enetimer sammen med andre lærere på de forskjellige instrumentene. Orkesteret er del av en orkesterskole som har både mini strings, junior og cadets strings samt Haldern Strings som er invitert til oss dette året. 
 
I tillegg vil vi engasjere instruktører på fiolin, cello og kontrabass som støtter dirigentene under kurset. 


KURSETS ORKESTRE
C-orkesteret for de eldste er i år med Haldern Strings fra Tyskland. Orkesteret er med sin dirigent Ole Hansen invitert til å være med på Kirsten Sandkurset og de eldste elevene som søker seg til Kirsten Sandkurset vil i år få være med i dette strykeorkesteret.
B-orkesteret er for elever på mellomstadiet og passer for de som har spilt fra 46 år. Dette orkesteret dirigeres av Kristin Reigstad.
A-orkesteret er orkesteret for de yngste, og passer for elever som har spilt 1-4 år. Berit Fonnes er dirigent, og har med 3 og 4 stemt orkestermusikk som passer selv for ferske strykere.
Vi slår også alle orkestrene sammen til et fellesorkester.
Alle orkestrene ønsker elever både på fiolin og bratsj, cello og kontrabass velkommen, og spillende foreldre er også hjertelig velkomne i orkestrene. Sjekk stemmen din på hjemmesiden vår under Kirsten Sandkurset. Vi legger ut noter i løpet av mai måned.
Meld på