Skip to main content

Søk på alder og sted

TEATER

Teaterproduksjon 18+

Teaterproduksjon 18+ er et teatertilbud til voksne, med base på Rådstua Teaterhus i Tromsø sentrum. Her får du fordype deg i karakterarbeid, regi, personinstruksjon og iscenesettelse i et ensemble ledet av en profesjonell instruktør. I prosessen med å skape forestillinger, får du grundig erfaring med hvordan etablere og drive ei teatergruppe, med alle de rollene og funksjonene som er involvert - også bak scenen. 

Alder
Fra 18-100 år 

Undervisningssteder
Rådstua Teaterhus, Vestregata 48

Samspill/samarbeidsprosjekter/festival
Elevene på Teaterproduksjon 18+ vil som del av sin undervisning kunne delta i samproduksjoner med andre teatergrupper og fagfelt ved Kulturskolen. Undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte timer.

Pris: 
Se egen oversikt over kulturskolens priser her. Merk at prisene som er oppgitt gjelder per år, og semesteravgiften vil derfor være halvparten av oppgitt beløp.
 
Elevbetaling vil først bli fakturert etter at eleven har fått tilbud om plass, og faktureres to ganger årlig, henholdsvis september og februar. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som betaler.
Meld på